Banner Unia Europejska
Home > Projekty
Caritas Diecezji Rzeszowskiej, ul. Jana Styki 21, 35-006 Rzeszów, realizuje  projekt Dzienny Dom Pomocy w Myczkowcach i domowe usługi opiekuńcze,
Więcej informacji
W ramach projektu „Reintegracja Rozwój Praca” dla nowych Uczestników Centrum Integracji Społecznej w Ropczycach będzie realizowane kompleksowe wsparcie obejmujące: reintegrację
Więcej informacji
W Ośrodku Caritas Diecezji Rzeszowskiej w ramach Karpackich Inicjatyw Lokalnychzrealizowano projekt Tchnienie Bieszczadu. Zorganizowano cykl warsztatów rękodziełaartystycznego (bibułkarstwa, garncarstwa, biżuterii
Więcej informacji
Caritas Diecezji Rzeszowskiej, ul. Jana Styki 18, 35-006 Rzeszów, Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny w Myczkowcach ogłasza nabór uczestników do projekt „Dzienny Dom
Więcej informacji
Celem powiązania działań pomocowych i poszerzenia wachlarza usług pomocowychskierowanych do uchodźców ukraińskich przebywających na terenie Diecezji Rzeszowskiej wdnia 17.08.2022 rozpoczęło
Więcej informacji
Informacja! Obecnie trwa rekrutacja do nowego projektu ,,Dzienny Dom Pomocy w Zagorzycach II". Projekt ten jest skierowany do osób 60+
Więcej informacji
Caritas Diecezji Rzeszowskiej zaprasza do udziału w projekcie „Praca Rozwój Przyszłość 2” Nr projektu: RPPK.08.01.00-18-0020/21 Okres realizacji projektu: 01.01.2023 –
Więcej informacji
Punkt czynny jest w siedzibie Caritas Diecezji Rzeszowskiej od poniedziałku do piątku w godz. 8-14 (w dni robocze) Informacji udzielamy
Więcej informacji
odnośnik do strony projektu
Projekt „Sprzęt pomaga w Jaśle i okolicach” zakłada utworzenie i funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego w Jaśle. Projekt
Więcej informacji
Dzienny Dom Pomocy w Rzeszowie przy ulicy Dębickiej 62 prowadzony jest przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej wspólnie z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży
Więcej informacji

PROJEKTY ZAKOŃCZONE

Kto ty jesteś? Polak Mały- Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.” został sfinansowany w ramach konkursu ofert
Więcej informacji
Pomagamy na 100 to wyjątkowy program wpisujący się  w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W ciągu dwunastoletniej współpracy Caritas
Więcej informacji
odnośnik do strony projektu
Szanowni Państwo! W związku z zakończeniem realizacji projektu „Sprzęt pomaga”, w ramach którego utworzono i wyposażono w sprzęt medyczny 3
Więcej informacji
Projekt „Aktywny i Sprawny” skierowany jest do osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego. Realizowany jest w ramach Regionalnego
Więcej informacji
Projekt nr RPPK.08.03.00-18-0013/16 pt. „Dzienny Dom Pomocy w Myczkowcach”, realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 –
Więcej informacji
Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy W dniu 25 lutego 2009 r. w Centrum Finansowym przy ul. Puławskiej 15
Więcej informacji
Wysoko wykwalifikowany nauczyciel systemu oświaty Projekt zakłada przygotowanie uczestników kursów do posługiwania się narzędziami e-learningu w tym praktycznymi sposobami publikowania treści
Więcej informacji
Innowacja społeczna „Sami dla siebie” Umowa o przyznanie grantu: Nr 25/POWER-4.1/UG/2017 w ramach projektu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” realizowanego przez Polskie Stowarzyszenie na
Więcej informacji