Banner Unia Europejska
Home > Archive for Programy

Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin – edycja 2022

Realizacja programu finansowana ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami”- edycja 2022 Caritas Diecezji Rzeszowskiej realizuje program: Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z...

„Wsparcie w dorastaniu”

  Zadanie współfinansowane  ze środków Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie     Caritas Diecezji Rzeszowskiej realizuje zadanie  „Wsparcie w dorastaniu” z  zakresu pomocy społecznej w ramach „Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata  2016-2023” W ramach...

„Dorastanie z Caritas II”

Caritas Diecezji Rzeszowskiej na podstawie umowy z Wojewodą Podkarpackim nr S-.946.7.23.2021/T z  dnia  20 maja 2021 r. realizuje zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej z obszaru działań innowacyjnych skierowanych do środowisk zagrożonych bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych lub mających na...

Opieka wytchnieniowa

Caritas Diecezji Rzeszowskiej realizuje program: Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością – edycja 2020-2021 Celem  programu jest: Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do 16 roku życia...

Asystent Osoby Niepełnosprawnej

Caritas Diecezji Rzeszowskiej realizuje program: Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2020-2021   Celem  programu jest: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz rozwijanie samodzielności osób                        z niepełnosprawnościami w codziennym życiu poprzez nabycie wiedzy i nawyków efektywnego, społecznego spędzania wolnego czasu. Do...