Banner Unia Europejska
Home > Archive for Programy

Opieka Wytchnieniowa – edycja 2023 rok

Caritas Diecezji Rzeszowskiej realizuje program: Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami – edycja 2023 Celem  programu jest: Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a...

„Dorastanie z Caritas III”

Caritas Diecezji Rzeszowskiej  informuje o  realizacji zadania publicznego finansowanego ze środków budżetu państwa będących w dyspozycji Samorządu Województwa Podkarpackiego „Dorastanie z Caritas III”.  W okresie od 04 lipca do 20 grudnia 2022r.  ramach zadania   w Świetlicach Wsparcia Dziennego „Dorastanie...

Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin – edycja 2022

Realizacja programu finansowana ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami”- edycja 2022 Caritas Diecezji Rzeszowskiej realizuje program: Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z...

„Wsparcie w dorastaniu”

  Zadanie współfinansowane  ze środków Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie     Caritas Diecezji Rzeszowskiej realizuje zadanie  „Wsparcie w dorastaniu” z  zakresu pomocy społecznej w ramach „Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata  2016-2023” W ramach...