Banner Unia Europejska
Home > Programy > Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024

Realizacja programu finansowana ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” edycja 2024

Caritas Diecezji Rzeszowskiej przyjmuje zgłoszenia do programu:

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024

Do udziału w programie zapraszamy:

Osoby zamieszkujące następujące powiaty woj. podkarpackiego: m. Rzeszów, rzeszowski, strzyżowski, kolbuszowski, ropczycko-sędziszowski, jasielski, łańcucki, leski i bieszczadzki w tym:

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
  • osoby niepełnosprawne, w stopniu znacznym i umiarkowanym lub równoważne, które wymagają usługi asystenta  w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

W ramach programu oferujemy POMOC ASYSTENTA w:

  • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla Uczestnika Programu
  • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika miejsce
  • załatwianiu spraw urzędowych
  • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy)
  • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

kontakt: tel. 510 787 074 / 17 852 16 58                                     e-mail: asystent@caritas.rzeszow.pl

dokumenty można składać w dniach od 02 do 05 stycznia 2024 roku w godz. 8.00 -14.00

w Ropczycach – ul. Mickiewicza 59 lub w Rzeszowie – ul. Jana Styki 21.