Banner Unia Europejska
Home > Niepełnosprawni > Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rzeszowie

Warsztaty Terapii Zajęciowej mieszczą się w budynku diecezjalnego Centrum dla Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie przy ulicy Lubelskiej 13.

Dzieła tworzenia, powołanych do istnienia z dniem 1 II 1997 r., WTZ podjęła się Pani Teresa Gajdek.

Komfortowo wyposażone warsztaty dla 20 osób oddane zostały do użytku i poświęcone przez Biskupa Kazimierza Górnego 28 II 1997 r.

Pierwotnie Warsztaty dysponowały czterema pracowniami: plastyczną, gospodarstwa domowego, stolarską, gobelinu i haftu. W toku działalności powstały Pracownie: ogrodnicza i komputerowa.

Opiekę nad 40 uczestnikami sprawuje 6 terapeutów, psycholog, rehabilitant i pielęgniarka (ogółem w WTZ zatrudnionych jest 13 osób).

Pierwszym kierownikiem WTZ była Teresa Gajdek, aktualnie funkcje kierownicze pełni Pan Krzysztof Baran.

Kapelanem Warsztatów Terapii Zajęciowej w latach 1997- 2002 był ks. Artur Progorowicz, natomiast obecnie – ks. Ludwik Krupa, który jest jednocześnie Diecezjalnym Duszpasterzem Niepełnosprawnych.