Banner Unia Europejska
Home > Przetargi

Dowóz uczestników do Dziennego Domu Pomocy w Rzeszowie

24 września 2021

Caritas Diecezji Rzeszowskiej zaprasza do składania ofert na dowóz uczestników do Dziennego Domu Pomocy w Rzeszowie przy ul. Dębickiej 62 prowadzonego w ramach projektu nr RPPK.08.03.00-18-0020/14, pt. „Dzienny Dom Pomocy w Rzeszowie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2014-2020. Szczegółowy opis zamówienia wraz z załącznikami dostępny jest do pobrania poniżej.

Pełna treść zapytania ofertowego

Załącznik 1 – formularz oferty

Załącznik 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik 3 – Oświadczenie o braku powiązań Wykonawcy z Zamawiającym

Załącznik 4 – Wzór umowy

Roboty budowlane w celu adaptacji budynku na potrzeby Dziennego Domu Pomocy w Rzeszowie

02 września 2021

Caritas Diecezji Rzeszowskiej zaprasza do składania ofert na roboty budowlane w celu adaptacji budynku mieszczącego się w Rzeszowie przy ul. Dębickiej 62 na potrzeby Dziennego Domu Pomocy prowadzonego w ramach projektu nr RPPK.08.03.00-18-0020/14, pt. „Dzienny Dom Pomocy w Rzeszowie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2014-2020. Szczegółowy opis zamówienia wraz z załącznikami dostępny jest do pobrania poniżej.

Pełna treść zapytania ofertowego

Załącznik 1 – przedmiar robót

Załącznik 2 – formularz oferty

Załącznik 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik 4 – Oświadczenie o braku powiązań Wykonawcy z Zamawiającym

Załącznik 5 – Wzór umowy

Przetarg – Zakup samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (w tym na wózkach) dla WTZ Kolbuszowa

19 sierpnia 2021

Caritas Diecezji Rzeszowskiej zaprasza do składania ofert na dostawę nowego 9 – osobowego
samochodu w ramach projektu „Zakup samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do
przewozu osób niepełnosprawnych (w tym na wózkach) dla Warsztatów Terapii Zajęciowej
Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Kolbuszowej” z udziałem środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między
regionami III” – Obszar D (szczegóły w załącznikach).

Pełna treść zapytania ofertowego

Szczegółowy opis zamówienia

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań

Wzór umowy

Klauzula informacyjna

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę samochodu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kolbuszowej

19 sierpnia 2021

Caritas Diecezji Rzeszowskiej informuje o unieważnieniu zapytania ofertowego ogłoszonego w dn. 05.08.2021 r. dot. zakupu osobowego samochodu w ramach projektu „Zakup samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (w tym na wózkach) dla Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Kolbuszowej” z udziałem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach  „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – Obszar D.

Zakup samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (w tym na wózkach) dla WTZ w Kolbuszowej

05.08.2021

Caritas Diecezji Rzeszowskiej zaprasza do składania ofert na dostawę nowego 9 – osobowego samochodu w ramach projektu „Zakup samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (w tym na wózkach) dla Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Kolbuszowej” z udziałem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach  „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – Obszar D (szczegóły w załącznikach).

zapytanie ofertowe

Przetarg – Zakup samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (w tym na wózkach) dla WTZ Różanka

29 lipca 2021

Caritas Diecezji Rzeszowskiej zaprasza do składania ofert na dostawę nowego 9 – osobowego samochodu w ramach projektu „Zakup samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (w tym na wózkach)…

Nabór na wolne stanowiska pracy

Caritas Diecezji Rzeszowskiej poszukuje osób chętnych do pracy na stanowiskach: kierownika świetlicy (pdf, 165 kB) wychowawcy świetlicy (pdf, 165 kB) w Świetlicy Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży. Więcej informacji można uzyskać…

Informacja o wynikach postępowania

Wynik postępowania zapytania ofertowego nr 1/DUO/2018 Projekt pn. „Domowe Usługi Opiekuńcze (DUO) w powiecie leskim”, finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: VIII. Integracja…