Banner Unia Europejska
Home > Niepełnosprawni > Środowiskowy Dom Samopomocy w Zaczerniu

Od grudnia 2007 roku Caritas Diecezji Rzeszowskiej prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy przy parafii w Zaczerniu, dla Gminy Trzebownisko.

Pracownie zostały umieszczone w dawnym domu katechetycznym. Dzięki środkom Wojewody, Urzędu Gminy, Parafii oraz Caritas Diecezji Rzeszowskiej dawne parafialne pomieszczenia gospodarcze zostały zmodernizowane dla celów ŚDS.

W święto Matki Bożej Siewnej 8 września br. Biskup Rzeszowski Kazimierz Górny celebrował dla parafian i uczestników ŚDS uroczystą Eucharystię. W serdecznych słowach homilii podziękował wszystkim, którzy pomagają niepełnosprawnym. Po poświęceniu ziarna na zasiew Pasterz Diecezji dokonał poświęcenia wspomnianych pomieszczeń dla ŚDS.

Kierownikiem placówki jest Pani Zofia Meisner.

Z ŚDS korzysta 30 niepełnosprawnych.

Piętro nad pracowniami dla niepełnosprawnych służyć będzie formacyjnym spotkaniom dla młodzieży.