Banner Unia Europejska
Home > Zarząd Caritas Diecezji Rzeszowskiej

Dyrektor – ks. dr Piotr Potyrała

Wicedyrektor – Daniel Jakubowski

Wicedyrektor – ks. Bogdan Janik

Sekretarz – s. Joanna Smagacz