Banner Unia Europejska
Home > O nas

Informacje o Caritas Diecezji Rzeszowskiej

Diecezja Rzeszowska ustanowiona przez Jana Pawła II bullą „Totus Tuus Poloniae Populus” w dniu 25 III 1992 r., zajmuje powierzchnię 6000 km2, na której mieszka 611 949 ludzi, w tym 596 145 to katolicy, wśród których posługę duszpasterską pełni 656 kapłanów diecezjalnych oraz 101 kapłanów zakonnych w 237 parafiach. Dzieła miłosierdzia pełnione były w Kościele od samego początku jego istnienia, jako wypełnianie szczególnego posłannictwa Chrystusa.

Na samym początku działalności diecezji jej Ordynariusz Biskup Kazimierz Górny wydał dekret powołujący do istnienia i działania Caritas Diecezji Rzeszowskiej.

W uzasadnieniu podjęcia tej decyzji Biskup Kazimierz Górny napisał:

„Kościół święty zawsze otacza szczególną troską ludzi ubogich, chorych i potrzebujących. Z dniem 8 maja 1992 r. powołuję do istnienia i działania Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Niech święty Brat Albert patronuje tej działalności. Błogosławiony Józef Sebastian Pelczar i Błogosławiona Karolina niech towarzyszą swym wstawiennictwem”.

Na czele Caritas diecezjalnej stoi oficjalnie biskup miejsca, który w praktyce, zadania organizacyjne na szczeblu diecezjalnym zleca działającemu w jego imieniu dyrektorowi Caritas i wspomagającej dyrektora diecezjalnej centrali Caritas.

Pierwszym dyrektorem Caritas Diecezji Rzeszowskiej był ks. mgr Stanisław Słowik (26.05.1992-31.08.2020) obecnie od 01.09.2020 funkcję dyrektora pełni ks. dr Piotr Potyrała.

Wspomagają go dwaj zastępcy ks. mgr Władysław Jagustyn i ks. mgr Bogdan Janik oraz siostry nazaretanki, które od roku 1994 pracują w Centrali prowadząc biuro Caritas. Były to kolejno: s.Teresa Opertowicz (1994-1995), s.mgr Benedykta Mazur (1995-1998), s.Agata Jakieła  (1998-2005),  s.mgr Joanna Smagacz  (2005-2017),  s. mgr Agata Jakieła od 2017 r. do chwili obecnej.

Obecnie w biurze Caritas pracują także:

 • Łucja Kiszka, Anna Wielgos – księgowość,
 • Agnieszka Urbańska – kadry,
 • Urszula Słowik – biuro,
 • Agnieszka Błaszkowicz – wypożyczalnia,
 • Franciszek Nowak – magazyn,
 • Zbigniew Niepokój– kierowca.

Zadania Caritas Diecezji Rzeszowskiej

Zadania Caritas wynikają z Chrystusowego przykazania miłości bliźniego, które winno być odnoszone do każdego, bez względu na jego przekonania polityczne, wyznanie, narodowość czy rasę.

Centrala diecezjalna posiada szereg podległych jej placówek. Biuro koordynuje działalność charytatywną w całej diecezji, w której fundamentalną rolę spełniają:

 • Parafialne Zespoły Caritas,
 • Szkolne Koła Caritas,
 • Caritas Academica,
 • Wolontariat Caritas dla Wychowawców i Osób Prowadzących Kolonie i Zimowiska,
 • Przedszkolne Koło Caritas

oraz działalność głównych placówek:

 • Ośrodka Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnego w Myczkowcach,
 • Centrum dla Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie,
 • Warsztatów Terapii Zajęciowej w: Rzeszowie, Ropczycach, Różance, Kolbuszowej i Gorlicach,
 • Środowiskowych Domów Samopomocy w Tyczynie i Zaczerniu,
 • Domów Pomocy Społecznej w Cmolasie i Chmielniku,
 • Domu Samotnej Matki w Rzeszowie,
 • Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej – Centrum Pielęgniarstwa Środowiskowo-Rodzinnego w Tyczynie, Ropczycach i Kątach,
 • Domu Rehabilitacyjno – Opiekuńczego w Gorlicach,
 • Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Jaśle i Głogowie Młp.,
 • Kuchni Caritas w Rzeszowie, Jaśle i Gorlicach,
 • Zakładu Aktywności Zawodowej „Centrum Natura” w Budach Głogowskich,
 • Centrum Integracji Społecznej w Ropczycach-Witkowicach
 • Świetlic terapeutycznych w Ropczycach, Trzcianie, Niedźwiadzie i Wielopolu Skrzyńskim
 • Dziennego Domu Pomocy „Ochronka dla Seniora” w Zagorzycach