Banner Unia Europejska
Home > Niepełnosprawni > Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Jaśle

Caritas Diecezji Rzeszowskiej w 1998 roku otrzymała od władz samorządowych budynek dawnego internatu Zespołu Szkół Medycznych, mieszczący się w Jaśle przy ul. Za Bursą 1A wraz z działką.

Po niezbędnych remontach i adaptacji utworzono Centrum Charytatywne im. Jana Pawła II działające w ramach Jasielskiego Okręgu Caritas, poświęcone w dniu 03.10.2000 roku przez biskupa rzeszowskiego Kazimierza Górnego.

W budynku mieści się kuchnia dla ubogich (przeniesiona tu z ul. PCK), magazyn żywności, sala rehabilitacyjna, sala terapii zajęciowej oraz administracja.

Na piętrze usytuowano Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy z 25 łóżkami.

Po paru latach okazało się, że jest to niewystarczająca liczba dlatego w latach 2005-2006 Zakład rozbudowano.

Obecnie znajduje się 42 łóżka w salach jedno, dwu i trzyosobowych z własnym węzłem sanitarnym

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Jaśle jest Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej.

Rozpoczął swoją działalność dnia 17.01.2001 roku.

ZPO świadczy długoterminową opiekę medyczną osobom przewlekle chorym, niepełnosprawnym, unieruchomionym fizycznie, u których proces intensywnego leczenia został zakończony, a kluczowym zadaniem pozostaje pielęgnacja i rehabilitacja oraz organizacja czasu wolnego (terapia zajęciowa).

Zakład ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

http://www.caritas.jasielskie.pl