Banner Unia Europejska
Home > Caritas Bliźni w Potrzebie

video
play-sharp-fill

CARITAS BLIŹNI W POTRZEBIE

ul. Jana Styki 21, 35-006 Rzeszów

KRS 0000251723

nr konta: 07 1020 4391 0000 6202 0062 3827

 

Jest to organizacja pożytku publicznego działająca w ramach Caritas Diecezji Rzeszowskiej, której celem jest, zgodnie z paragrafem 4 jej statutu, „… działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania”.

Jako organizacja pożytku publicznego pozyskujemy środki finansowe od darczyńców głównie z odpisu 1% podatku oraz darowizn finansowych. Środki te w głównej mierze przeznaczamy na

 • dofinansowanie leczenia osób chorych, które nie są w stanie we własnym zakresie sfinansować swego leczenia
 • pomoc poszkodowanym w zdarzeniach losowych (pożar, powódź),
 • pomoc ludziom w trudnej sytuacji życiowej,
 • rehabilitację osób niepełnosprawnych i po wypadkach

Wpisz w swoim rozliczeniu podatkowym nr KRS: 0000251723
i pomóż nam pomagać.

SPOSÓB PRZEKAZANIA 1% PODATKU:

Także emeryci i renciści mogą to zrobić. Emeryci i renciści, którzy nie uzyskali innych dochodów oraz  nie korzystali z ulg w roku podatkowym 2018 powinni złożyć druk PIT OP w Urzędzie Skarbowym właściwym dla swojego miejsca zamieszkania.

Twój e-PIT — jak go złożyć?

 1. Na stronie https://caritas.rzeszow.pl/ wybierz Twój e-PIT
 2. Uwierzytelnij się
  • Wpisz swoje dane:
   • PESEL (albo: NIP i datę urodzenia)
   • kwotę przychodu z deklaracji za rok 2017
   • kwotę przychodu z jednej z informacji
   • od pracodawców (np. PIT-11) za rok 2018
  • lub użyj profilu zaufanego
 3. Sprawdź swoje dane. Teraz możesz:
  • zaakceptować zeznanie bez zmian i pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO)
  • jeśli nie rozliczasz się indywidualnie, zmienić sposób rozliczenia na:
   — wspólne z małżonkiem
   — jako osoba samotnie wychowująca dzieci
  • zmienić lub wskazać organizację pożytku publicznego (OPP), której chcesz przekazać 1% podatku
  • zmienić dane ulgi na dzieci lub dodać ulgę
  • dodać inne dane (np. odliczenia darowizny na cele krwiodawstwa, kultu religijnego, wydatki na cele rehabilitacyjne lub z tytułu użytkowania internetu, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)
  • odrzucić przygotowany PIT i rozliczyć się samodzielnie w innej formie. W tym przypadku Twój e-PIT proponowany przez urząd nie będzie brany pod uwagę
  • nie zrobić nic — wówczas 30 kwietnia Twoje rozliczenie zostanie uznane za złożone
 4. Zaakceptuj i wyślij zeznanie
 5. Teraz możesz pobrać UPO