Home > Niepełnosprawni > Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolbuszowej

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolbuszowej działają przy Caritas Diecezji Rzeszowskiej rozpoczęły swoją działalność 23 grudnia 2004r. Nasze warsztaty są piątą tego typu placówką w diecezji. Głównym celem warsztatów jest rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych. Każdego dnia 40 uczestników z terenu powiatu kolbuszowskiego rozwijają swoje zainteresowania na sześciu pracowniach poprzez odpowiednią terapię, zmierzającą do usamodzielnienia się uczestników.

Kierownikiem WTZ jest Pani Justyna Tęcza.

Facebook