Banner Unia Europejska
Home > Projekty > Szpital w Bieczu

Caritas Diecezji Rzeszowskiej przejęła na własność budynek dawnego szpitala dla ubogich w Bieczu, który został ufundowany przez wielką dobrodziejkę chorych św. Jadwigę Królową.

Biecz był dla Królowej miastem bardzo bliskim, przebywała w nim ponad 10 razy, często z całym dworem i królem Władysławem Jagiełłą. Biecz był miastem królewskim, w którym mieścił się zamek-rezydencja króla. Wiele zatem znacznych i wpływowych osobistości z królewskiej świty pochodziło z Biecza.

W trosce o chorych, starców i ubogich w roku 1395 św. Jadwiga ufundowała w Bieczu szpital, na utrzymanie którego przekazała, uwalniając od wszelkich obciążeń podatkowych, połowę dochodów z miejskiej łaźni, 2 łany pola oraz folwarki w Libuszy (z trzema stawami) i Krygu – majętności te leżały w ziemi bieckiej, które wraz z miastem Bieczem i 64 wioskami stanowiła dobra stołowe polskich monarchów. Wraz ze szpitalem Królowa ufundowała również kościół szpitalny pw. Świętego Ducha, który w 1400 r. przez Stolicę Apostolską został obdarowany specjalnymi odpustami. Świątynia ta przetrwała do drugiej połowy XVIII w., później popadła w ruinę i została rozebrana – władze miasta Biecza planują w miejscu gdzie stał ów kościół postawić obelisk z pamiątkową tablicą. Przy kościele był prepozyt, który zarządzał szpitalem i utrzymywał się ze szpitalnej fundacji.

Szpital w Bieczu funkcjonował aż do 1950 r., czyli około 550 lat, kiedy to jego uposażenie zostało zagrabione przez państwo, które w tym czasie likwidowało tego typu fundacje. Pensjonariuszy szpitala przewieziono do okolicznych Domów Pomocy Społecznej. Budynek szpitalny został przekazany do dyspozycji miejscowego Liceum Ogólnokształcącego, które zorganizowało w nim internat dla chłopców i stołówkę dla młodzieży szkolnej. Po opuszczeniu obiektu przez szkołę najstarszy w Polsce wolnostojący budynek szpitalny popadł w ruinę i ulegał dewastacji.

Kanonizacja Królowej Jadwigi zainspirowała władze samorządowe Biecza i władze kościelne Diecezji Rzeszowskiej do odnowienia tego wspaniałego dzieła miłosierdzia. Z inicjatywy proboszcza bieckiego ks. mgr lic. Zygmunta Mularskiego odbyła się w Bieczu sesja poświęcona charytatywnej działalności Świętej Królowej. Zadecydowano wówczas, że budynek szpitalny zostanie zwrócony Kościołowi i przekazany Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Po wyremontowaniu budynku zostanie w nim zorganizowane Hospicjum Świętej Królowej Jadwigi dla potrzeb miejscowych chorych i ubogich.

Remont poważnie zniszczonego budynku szpitalnego wymaga dużych środków finansowych. Wydaje się, że konieczne będzie powołanie specjalnej fundacji. Szeroką pomoc, także finansową, zadeklarował Wojewódzki Konserwator Zabytków, gdyż obiekt jest unikatowy na skalę kraju, a nadto posiada on podziemia pochodzące ze starszego jeszcze budynku, być może ze spalonej królewskiej rezydencji. Kuria Diecezjalna w Rzeszowie powołała specjalny Okręg Caritas dla Dekanatu Bieckiego, którego głównym celem, wyznaczonym przez władzę kościelną, jest reaktywowanie szpitala dla ubogich w Bieczu.

Obecnie obiekt ten, po długim okresie zaniedbania, poprzez powołanie Fundacji na rzecz Szpitala Ubogich w Bieczu im. Świętej Jadwigi Królowej, przywracany jest do pierwotnego przeznaczenia zgodnie z zamysłem swej Fundatorki. Placówka ta przewidziana jest jako dom stałego pobytu dla osób przewlekle chorych – hospicjum. Dyrektorem okręgu jest proboszcz biecki ks. Władysław Kret.

Strona dotycząca Fundacji:

Fundacja na rzecz Szpitala Ubogich w Bieczu
im. Sw. Jadwigi Królowej
ul. Kromera 16A
38-340 Biecz

Prezes Fundacji ks. dr Władysław Kret
38-340 Biecz
ul. Bpa M. Kromera 16A
tel. 0-13/447-10-17