Banner Unia Europejska
Home > Niepełnosprawni > Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rzeszowie

Działając w oparciu o Statut Caritas Diecezji Rzeszowskiej i mając na uwadze przede wszystkim duchowe potrzeby osób niepełnosprawnych Ks. Dyrektor Stanisław Słowik na wniosek grupy inicjatywnej zebranej 4 XI 1994 r. w parafii Świętej Rodziny w Rzeszowie, powołał z dniem 26 XI 1994 r. Koło Caritas dla Osób Niepełnosprawnych, które zatwierdził ordynariusz rzeszowski Biskup Kazimierz Górny.

Koło to faktycznie stało się Diecezjalnym Centrum dla osób niepełnosprawnych. Organizowaniem struktur Koła zajęła się Pani Teresa Gajdek (kierownik Centrum), która otrzymała od Caritas Diecezji Rzeszowskiej 20 IV 1995 r. potrzebne do tego upoważnienie i pełnomocnictwo. Diecezjalne Centrum dla Osób Niepełnosprawnych otrzymało od władz miejskich Miasta Rzeszowa budynek wraz z działką w Rzeszowie przy ulicy Lubelskiej 13, z przeznaczeniem na siedzibę.

Przejęcie od Zarządu Miasta Rzeszowa budynku przeznaczonego na siedzibę Centrum Osób Niepełnosprawnych miało miejsce 26 IV 1995 r., a remont obiektu rozpoczęto 28 XII 1995 r.

Z usług Centrum korzystało kilkaset osób różnych grup niepełnosprawności.

Opiekę duszpasterską nad Centrum, podlegającemu Caritas Diecezji Rzeszowskiej, powierzono diecezjalnemu duszpasterzowi niepełnosprawnych – pierwszym opiekunem duchowym Koła był dr Ryszard Boćkowski MSF, a po jego odejściu z Rzeszowa ks. Wiesław Burski – saletyn (MS).

W siedzibie Centrum  powstały 1 II 1997 r. Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Dzieła tworzenia, podjęła się Pani Teresa Gajdek (od powstania do czerwca 2018r. WTZ istniały przy ulicy Lubelskiej 13). Komfortowo wyposażone warsztaty dla 20 osób oddane zostały do użytku i poświęcone przez Biskupa Kazimierza Górnego 28 II 1997 r. Pierwotnie Warsztaty dysponowały czterema pracowniami: plastyczną, gospodarstwa domowego, stolarską i gobelinu i haftu. W toku działalności powstały pracownie: ogrodnicza, komputerowa, reedukacyjna i inicjatyw twórczych.

Od czerwca 2018 Warsztaty zostały przeniesione do budynku przy ul. Krakowskiej 18 w Rzeszowie; tel. 17/221-20-46

Opiekę nad 40 uczestnikami sprawuje 8 terapeutów, psycholog, rehabilitant (ogółem w WTZ zatrudnionych jest 13 osób).

Pierwszym kierownikiem WTZ była Pani Teresa Gajdek, aktualnie funkcje kierowniczą pełni Pan Krzysztof Baran. Kapelanem Warsztatów Terapii Zajęciowej w latach 1997 – 2002 był ks. Artur Progorowicz. Obecnie jest nim ks. Ludwik Krupa, który jest jednocześnie Diecezjalnym Duszpasterzem Niepełnosprawnych.