Banner Unia Europejska
Home > Niepełnosprawni > Dom Pomocy Społecznej w Chmielniku

Kilka słów o placówce…

Przygotowując się do koronacji Matki Bożej Łaskawej, zauważono że” stara plebania” stoi pusta. Władze Gminy na czele z ówczesnym Wójtem, dziś senatorem Kazimierzem Jaworskim podjęły uchwałę o powstaniu Domu Pomocy Społecznej w Chmielniku. Pierwszy mieszkaniec wprowadził się w styczniu 1993 roku.

W pierwszych latach działalności DPS-u liczba mieszkańców nie przekraczała kilkunastu osób. Potrzeby były jednak coraz większe. Warunki bytowe, na początku były też skromne. Podjęto działania rozbudowy domy, które zakończyły się w 2002 roku. Przed oddaniem nowego budynku, parafia w Chmielniku przekazała ziemie i budynki Caritas diecezji rzeszowskiej. Równocześnie przybyły do Chmielnika Siostry Felicjanki z przemyskiej prowincji. Pierwszą Dyrektorką była s. Małgorzata Borowiecka

W dniu 8 IV 2002 roku Biskup Edward Białogłowski poświęcił Dom Pomocy Społecznej im. św. Ojca Pio w Chmielniku.

23 września 2002 roku Dom otrzymał nazwę nowego świętego – Ojca Pio. Uroczystości przewodniczył ks.Bp Ordynariusz Kazimierz Górny wraz z kapłanami.

Dom Pomocy Społecznej zaczął cieszyć się „dobrą sławą”, ze względu na warunki, a przede wszystkim rodzinną atmosferę. Coraz więcej osób nie znajdywała tutaj miejsca, ze względu na brak pokoi. W 2006 roku rozpoczęto kolejną rozbudowę o nowe skrzydło. Dzięki wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego zakończono prace w 2008 roku. W nowym skrzydle oprócz nowych pokoi dla mieszkańców, powstała kaplica, kuchnia, jadalnia, sala dziennego pobytu. Obecnie w Domu Pomocy Społecznej w Chmielniku może mieszkać 90 osób, a koszty pobytu należą na najniższych w województwie.

Wkrótce okazało się, że mieszkańcy potrzebują miejsc pobytu na świeżym powietrzu, że jedna sala rehabilitacyjna nie zaspakaja potrzeb. W listopadzie 2013 roku rozpoczęto kolejną rozbudowę Domu o skrzydło Rehabilitacji oraz ogród dla mieszkańców. Budynek powstał w miejscu „starej plebani”, wyburzonej rok wcześniej.

Dzięki zaangażowaniu wielu ludzi „dobrej woli” oraz wsparciu „polsko-szwajcarskiego programu współpracy” 28 października 2014 roku inwestycja została ukończona.

Dom Pomocy Społecznej im. Św. O. Pio przy sanktuarium Matki Bożej Łaskawej pragnie nieść pomoc wszystkim potrzebującym.

24 września 2018 r. odbyła się uroczystość jubileuszowa – 25 lat Domu Pomocy Społecznej im. Św. Ojca Pio w Chmielniku.

Obchody srebrnego jubileuszu rozpoczęły się w kaplicy Domu Pomocy Społecznej. Przybyłych Gości: księży Biskupów, Panią Wojewodę, Marszałka Województwa Podkarpackiego, Senatora, licznie zebranych kapłanów na czele z ks. Dyrektorem Caritas, siostry zakonne z Zarządem Prowincjalnym Sióstr Felicjanek, dyrektorów placówek i zaprzyjaźnionych z DPS powitał ks. Proboszcz i jednocześnie kapelan tej Placówki. Główny Gość ks. Bp Antoni Pacyfik-Dydycz oraz ks. bp Kazimierz Górny dokonali poświęcenia nowych nastaw ołtarzowych, można było też zwiedzić pięknie przygotowaną przez Mieszkańców DPS wystawę.

Następnie została odprawiona uroczysta Eucharystia w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej  pod przewodnictwem Biskupa Kazimierza Górnego, a homilię wygłosił ks. bp Antoni Pacyfik-Dydycz. Po Mszy św. nastąpiło spotkanie z zaproszonymi gośćmi, na którym opowiedziano historię Domu i wyświetlono slajdy, a młodzież gimnazjalna Doliny Strugu przedstawiła spektakl o Ojcu Pio. Nie brakowało podziękowań, kwiatów i gratulacji. Na koniec wszyscy uczestnicy otrzymali piękne kwiaty wykonane przez Mieszkańców DPS pod okiem instruktora terapii.