Banner Unia Europejska
Home > Bez kategorii > Triduum sacrum z osobami bezdomnymi

Każdy z nich ma swoją historię, często bardzo skomplikowaną. To osoby bezdomne. Niektórzy spośród nich korzystają ze schronisk, inni – z noclegowni, jeszcze inni – spędzają dzień i noc w okolicach dworców, na ulicach.

Czas największych świąt jest dla osób bezdomnych szczególnym przeżyciem. Caritas Diecezji Rzeszowskiej we współpracy z Rzeszowskim Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta troszczy się o to, aby ci ludzie mogli je godnie przeżyć. Wyrazem tej troski jest pomoc materialna w postaci posiłków czy ubrań, a także opieka duchowa w postaci posługi sakramentalnej i modlitw. Jej znaczenie staje się szczególnie widoczne w czasie Triduum paschalnego.

Przez okres Wielkiego Postu wielu bezdomnych korzystało z organizowanych dla nich nabożeństw Drogi Krzyżowej. W Wielkim Tygodniu – przyszli do spowiedzi. W Wielki Czwartek uczestniczyli we Mszy Wieczerzy Pańskiej. W Wielki Piątek wzięli udział w liturgii, po której trwali na adoracji Pana Jezusa eucharystycznego. Wieczorem w Wielka Sobotę – przeżywali radość Wigilii paschalnej. Centralnym punktem obchodów paschalnych była Msza św. rezurekcyjna. Po Eucharystii – bezdomni zgromadzili się na śniadaniu wielkanocnym. Przygotowane potrawy poświęcił ks. Piotr Potyrała. Następnie wszyscy zasiedli do stołu, ciesząc się, że „Chrystus zmartwychwstał – prawdziwie zmartwychwstał”.