Banner Unia Europejska
Home > Archive for Bez kategorii

Bezdomni śpiewają dla Maryi

Nie tylko w kościołach, kaplicach i obok przydrożnych figurek ludzie gromadzą się w maju, aby śpiewać Litanię do Matki Bożej oraz maryjne pieśni. Te piękne nabożeństwa są organizowane także w schroniskach dla osób bezdomnych. Na terenie Diecezji Rzeszowskiej są prowadzone...

Przedświąteczna zbiórka żywności

5 grudnia 2020 r. Caritas Diecezji Rzeszowskiej przeprowadziła przedświąteczną zbiórkę żywności na rzecz najbiedniejszych. W akcję charytatywną włączyli się żołnierze 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, Podkarpackie Kuratorium Oświaty, Zarząd Główny „Solidarności” w Rzeszowie, Związek Strzelecki „Strzelec, samorządowcy” oraz nauczyciele(Liceum...