Banner Unia Europejska
Home > Niepełnosprawni > Warsztaty Terapii Zajęciowej w Różance
W wiosce Różanka w Gminie Wiśniowa 1 II 2002 r. uruchomiono Warsztaty Terapii Zajęciowej dla 30 uczestników.
Warsztaty mieszczą się w budynku, który jeszcze w strukturach diecezji przemyskiej ofiarował na cele dobroczynne ks. Jan Klich, kapłan tejże diecezji.
Adaptacji budynku podjął się ks. prałat Bronisław Żołnierczyk wraz z grupą wolontariuszy: Janem Urjaszem, Teresą Górecką – Kubicką, Lucyną Kądziołką, Stanisławem Bieszczadem i Janiną Sarną, członkami Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rzeszowie.
Dokumentację wykonał nieodpłatnie mgr inż. Roman Orlewski.
W latach 2007 – 2008 trwała rozbudowa WTZ, która stworzyła możliwość powiększenia placówki o nowe pracownie, niepełnosprawni otrzymali m.in. salę rekreacyjną.
W dniu 07 maja 2008r. odbyła się uroczystość poświęcenia przez Księdza Biskupa Kazimierza Górnego nowej części warsztatów. W spotkaniu tym udział wzięli przedstawiciele PFRON, samorządu powiatowego i gminnego oraz kierownicy 5 WTZ Caritas z terenu diecezji.Obecnie do warsztatów uczęszcza 45 osób.
Kierownikiem WTZ jest Pan Ryszard Sadza.