Banner Unia Europejska
Home > Niepełnosprawni > Dom Rehabilitacyjno-Opiekuńczy w Gorlicach

1) Dom Rehabilitacyjno-Opiekuńczy – przeznaczony on jest dla 50 dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, a także ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, które mają możliwość zdobywania podstawowych sprawności intelektualnych i praktycznych w tzw. szkole życia. W ramach tego Domu działa:

2) szkoła specjalna, przedszkole specjalne, świetlica oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej (25 uczestników). Dom obejmuje Powiat Gorlicki.

Działalność Caritas w tym mieście rozpoczął jednak o wiele wcześniej ks. prałat Józef Micek – były proboszcz w Gorlicach-Gliniku. Z jego to inicjatywy ówczesny biskup tarnowski Józef Życiński erygował 16 VIII 1991 r. Dom dla Dzieci z Porażeniem Mózgowym im. Ks. Bronisława Swieykowskiego, który obecnie funkcjonuje jako Dom Rehabilitacyjno-Opiekuńczy. Dom został z dniem 12 VIII 1993 roku wpisany do prowadzonej przez Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu ewidencji szkól i placówek niepublicznych. Od 25 III 1992 r. Gorlice weszły w skład Diecezji Rzeszowskiej.

Kierownikiem DRO w Gorlicach jest Pani Izabela Marondel.

Zapraszamy na naszą stronę internetową: http://www.drocaritas.pl