Banner Unia Europejska
Home > Niepełnosprawni > Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ropczycach

Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas w Ropczycach powstały dzięki staraniom Caritas Diecezji Rzeszowskiej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach. Działają od 15 grudnia 2003 roku.

Współorganizatorem i pierwszym kierownikiem był Pan Ryszard Sadza. Obecnie kierownikiem placówki jest Pani Urszula Rymut.

Budowniczym, pomysłodawcą i Kapelanem WTZ był ks. Jan Delekta.

Warsztaty początkowo swoją opieką otaczały 35 uczestników. Po dwóch latach w grudniu 2005 r. rozszerzyły swoją działalność o kolejne 10 miejsc. Obecnie w prowadzonej rehabilitacji i terapii uczestniczy 55 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu ropczycko-sędziszowskigo. Dowożeni są dwoma busami użyczonymi od Caritas.

Warsztaty prowadzą aktywne działania zmierzające do usamodzielniania uczestników, do poprawy ich ogólnego rozwoju i sprawności poprzez terapię zajeciową, której uzupełnieniem jest rehabilitacja ruchowa, trening samoobsługi oraz rehabilitacja psychospołeczna ukierunkowana na kształcenie umiejętności społecznych. Terapia zajęciowa prowadzona jest w 9 pracowniach: gospodarstwa domowego, ogrodniczej, krawieckiej, gobelinu i haftu, komputerowo-introligatorskiej, wikliniarsko-plastycznej, stolarskiej i dwóch pracowniach ceramiczno-plastycznych.

Osób poszkodowanych przez los na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskigo jest stosunkowo dużo, nie są widoczni na co dzień – być może krępują się i nie mają odwagi poprosić o pomoc. Nie chcą wychodzić z domu i pokazywać się publicznie, bowiem poziom tolerancji i zrozumienia jest dość niski w naszym społeczeństwie. Niekiedy żyją w beznadziei i samotności. WTZ – y wychodzą takim ludziom naprzeciw, stwarzają możliwość nie tylko kontaktu z drugim człowiekiem, ale także przygotowują do podjęcia pracy. Niepełnosprawni to wielokrotnie jednostki wielce utalentowane, które odpowiednio ukierunkowane i zmotywowane przez terapeutę ujawniają swe talenty – do tej pory tak skrywane.

Zapraszamy na naszą stronę internetową: http://wtzropczyce.pl

Adres:
ul. Mickiewicza 59
39-100 Ropczyce
tel./fax 0172218339
e-mail: wtzcropczyce@rzeszow.nq.pl