Banner Unia Europejska
Home > „Ochronka dla Seniora” – Dzienny Dom Pomocy Caritas w Zagorzycach

W Zagorzycach Dolnych w powiecie ropczycko – sędziszowskim powstała placówka wsparcia dla seniorów – Dzienny Dom Pomocy „Ochronka dla Seniora” Caritas Diecezji Rzeszowskiej.

Placówkę uruchomiła Caritas Diecezji Rzeszowskiej w zaadaptowanym na ten cel budynku dawnej ochronki prowadzonej przez Siostry Służebniczki Dębickie. Jest tam miejsce dla 30 osób po 60 roku życia, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki.

 

 

 

 

8 lipca 2020 roku została poświęcona Ochronka dla Seniora. Tę uroczystość poprzedziła uroczysta Msza święta pod przewodnictwem ks.Bpa Jana Wątroby, Dyrektorów Caritas: ks.Stanisława Słowika, ks.Władysława Jagustyna i ks.Piotra Potyrałę, ks.Wicedziekana Edwarda Brzanę oraz ks.Edwarda i miejscowego Proboszcza ks.Wojciecha, który powitał wszystkich przybyłych. Seniorzy byli aktynie zaangażowani w liturgię oraz miejscowa młodzież.

 

 

 

 

W Dziennym Domu Pomocy Seniorzy mogą liczyć na wyżywienie, rehabilitację, terapię zajęciową oraz różne aktywności mające zapobiegać ich wykluczeniu społecznemu. Dzienny Dom Pomocy w Zagorzycach powstał dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz wielu Darczyńców.

Adres

Zagorzyce 136
39-126 Zagorzyce

Telefon

+48 887 788 170

E-mail: ddpzagorzyce@caritas.rzeszow.pl