Banner Unia Europejska
Home > Przetargi > Zakup samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Caritas Diecezji Rzeszowskiej zaprasza do składania ofert na dostawę nowego 9 – osobowego samochodu w ramach projektu „Zakup samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (w tym na wózkach) dla Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Różance” z udziałem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach  „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – Obszar D (szczegóły w załącznikach).

Zapytanie ofertowe

szczegółowy opis zamówienia-zał. nr 1

formularz ofertowy-zał. nr 2

brak powiązań-zał. nr 3

wzór umowy-zał. nr 4

Klauzula