Banner Unia Europejska
Home > Przetargi > Przetarg – dostawa autobusu 17-osobowego

Ogłoszenie o zamówieniu

Caritas Diecezji Rzeszowskiej zaprasza do składania ofert na

Dostawa autobusu do przewozu 17 osób + kierowca z możliwością przewozu osób poruszających się na wózkach dla Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Ropczycach

w postępowaniu prowadzonym zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z poźn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty, o której mowa w art. 11, ust. 8 ustawy Pzp.

Kod CPV: 34.12.10.00-1 Autobusy i autokary

Pełna treść ogłoszenia o zamówieniu wraz z załącznikami do pobrania poniżej:

specyfikacja istotnych warunków zamówienia

załączniki do specyfikacji

wyjaśniania SIWZ_Caritas

zal1_wzor_oferty_Ropczyce

Zmiana tresci załacznika

Protokół z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty