Banner Unia Europejska
Home > „Wsparcie w dorastaniu”

 

Zadanie współfinansowane  ze środków Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie

 

 

Caritas Diecezji Rzeszowskiej realizuje zadanie  „Wsparcie w dorastaniu” z  zakresu pomocy społecznej w ramach „Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata  2016-2023”

W ramach umowy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie  dzieci i młodzież Świetlic Wsparcia Dziennego „Dorastanie z Caritas” w Ropczycach, Niedźwiadzie, Trzcianie i Wielopolu Skrz.   objęci są  dodatkowym  wsparciem w postaci udziału w:

– warsztatach zdrowego odżywiania pt. „W zdrowym ciele zdrowy duch”, które pozwolą na wzrost świadomości co do roli żywienia w życiu każdego człowieka począwszy od wczesnego okresu życia dziecka oraz zmianę nawyków żywieniowych wśród dzieci,  zwiększą wiedzę dotyczącą żywienia   oraz zainspirują i nauczą jak przygotować proste i smaczne posiłki.

Podstawowym celem zajęć  zdrowego odżywiania będzie zmiana złych nawyków żywieniowych, wypracowanie nowych prozdrowotnych nawyków, zwiększenie wiedzy na temat zapotrzebowania organizmu na naturalne produkty. Dzieci będą miały okazję poznać nowe smaki, poeksperymentować, przekonać się do nowych FIT dań będących zdrową wersją gotowych słodyczy i przekąsek oraz fast foodów.

– warsztatach rytmiczno-tanecznych pt. „Wakacje z tańcem i muzyką”, które pozwolą na wypracowanie potrzeby aktywnego spędzania czasu na zabawach rytmicznych w tym autorskich tańcach „makarena”,”can-can” itp. Dzieci i młodzież będą mogły wziąć udział w różnych formach tańca, np. rock  n roll, polka czy disco. W miarę aktywności dzieci pojawią się  też elementy tańca towarzyskiego – głównie cha cha, samby i walca.    Celem zajęć ruchowo-tanecznych  jest wyrabianie nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego w tym: kształtowanie poczucia rytmu, rozwijanie wyobraźni przestrzennej i czasowej, wyrabianie pamięci i wyobraźni muzycznej i ruchowej,  wyrabianie umiejętności współpracy w zespole i rozwijanie umiejętności tanecznych oraz kształtowanie aktywności ruchowej z wyeksponowaniem inwencji twórczej. Jak wiadomo muzyka, taniec łagodzi obyczaje.  Ruch to zdrowie. A zatem udział w tego typu zajęciach na pewno ułatwi dzieciom i młodzieży  radzenie sobie z problemem niewłaściwego zachowania, nauczy wyciszenia, skupienia, stosownego wyrażania swoich emocji, właściwego sposobu rozładowywania negatywnych emocji, akceptacji reguł i zasad i pomoże walczyć z nadwagą.

Zadanie realizowane jest w okresie od 06.08.2021 d. do 15.12.2021 r.

 

Więcej informacji dotyczących możliwości udziału w zadaniu pod nr telefonu:

Świetlica Wsparcia Dziennego w Ropczycach tel. 887 788 603

Świetlica Wsparcia Dziennego w Trzcianie tel. 887 788 605

Świetlica Wsparcia Dziennego w Niedźwiadzie tel.  887 788 601

Świetlica Wsparcia Dziennego w  Wielopolu Skrzyńskim tel. 887 788 602