Banner Unia Europejska
Home > „Dorastanie z Caritas III”

Caritas Diecezji Rzeszowskiej  informuje o  realizacji zadania publicznego finansowanego ze środków budżetu państwa będących w dyspozycji Samorządu Województwa Podkarpackiego „Dorastanie z Caritas III”.  W okresie od 04 lipca do 20 grudnia 2022r.  ramach zadania   w Świetlicach Wsparcia Dziennego „Dorastanie z Caritas” w Niedźwiadzie, Ropczycach i Wielopolu Skrzyńskim oferujemy:

  • udział w zajęciach „Świetlicowe podróże małe i duże” oraz „Przyłapani na dobrym słowie/ uczynku”
  • wyjazdy do kina i na basen
  • zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania dzieci i młodzieży
  • poczęstunek
  • wspólną zabawę i integrację.

 Szczegółowych informacji dotyczących uzyskania wsparcia  można uzyskać pod nr tel.:  

  • Świetlica Ropczyce tel  887 788 603
  • Świetlica Niedźwiada tel.  887 788 601
  • Świetlica Wielopole Skrz. tel. 887 788 602.

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież w czasie wolnym od zajęć szkolnych !