Banner Unia Europejska
Home > Programy > Na codzienne zakupy > Seniorzy otrzymali karty na zakupy w sklepach Biedronka

Fundacja Biedronki, Caritas Polska i Caritas diecezjalne uruchomiły największy niepubliczny program pomocy dla seniorów „Na codzienne zakupy”. Jest to już piąta edycja. Karty na zakupy trafiły do ok. 10 tys. seniorów w całej Polsce, którzy zmagają się z problemami finansowymi, niepełnosprawnością czy samotnością.

Caritas Diecezji Rzeszowskiej tegorocznym programem objęła 350 osób, z 84 parafii, którym pomaga 172 wolontariuszy, głównie z Parafialnych Zespołów Caritas.

Piąta edycja programu ruszyła w kwietniu br. i potrwa do stycznia 2023 r. – 10 miesięcy. Karta upoważnia do zakupów art. żywnościowych, chemicznych oraz art. higienicznych na kwotę 160 złotych każdego miesiąca z wyłączeniem: alkoholu, papierosów, tekstyliów oraz artykułów przemysłowych. Seniorzy sami decydują, na jakie produkty chcą przeznaczyć fundusze.

Uczestnicy zostali zakwalifikowani do programu poprzez Parafialne Zespoły Caritas. Są to głównie osoby 60+, mające niskie miesięczne dochody:

  • osoby mieszkające samotnie – średni miesięczny dochód netto („na rękę”) nie przekracza 1 350 zł,
  • osoby mieszkające we wspólnym gospodarstwie domowym z inną osobą lub osobami, – średni dochód netto („na rękę”) przypadający na 1 osobę nie przekracza 1 100 zł

Karty Caritas do Biedronki