Banner Unia Europejska
Home > Programy > Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2022

Realizacja programu finansowana ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” edycja 2022

Caritas Diecezji Rzeszowskiej realizuje w 2022 r. program:

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2022

Do udziału w programie zapraszamy:

Osoby zamieszkujące następujące powiaty woj. podkarpackiego:  m. Rzeszów, rzeszowski, strzyżowski, kolbuszowski, ropczycko-sędziszowski, jasielski, leżajski, łańcucki, brzozowski, przemyski, leski i bieszczadzki  oraz powiat gorlicki woj. małopolskiego w tym:

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
  • osoby niepełnosprawne, w stopniu znacznym i umiarkowanym lub równoważne, które wymagają usługi asystenta  w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

W ramach programu oferujemy POMOC ASYSTENTA w:

  • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla Uczestnika Programu
  • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika miejsce
  • załatwianiu spraw urzędowych
  • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy)
  • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

KONTAKT

tel.: 510 787 074; 17/ 852 16 58

e-mail: asystent@caritas.rzeszow.pl

Dokumenty można składać od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 14:00 w Ropczycach przy ul. Mickiewicza 59 lub w Rzeszowie przy ul. Jana Styki 21.

DO POBRANIA: