Banner Unia Europejska
Home > Projekty > Tchnienie Bieszczadu

W Ośrodku Caritas Diecezji Rzeszowskiej w ramach Karpackich Inicjatyw Lokalnych
zrealizowano projekt Tchnienie Bieszczadu. Zorganizowano cykl warsztatów rękodzieła
artystycznego (bibułkarstwa, garncarstwa, biżuterii koralikowej, haftu krzyżykowego,
zdobienia przedmiotów użytkowych). Uczestnicy działań edukacyjnych poznali ginące
zawody, ich miejsce w kulturze dawnych Bieszczadów, metody wytwarzania codziennych
przedmiotów, karpackie wzornictwo oraz techniki tradycyjnego rzemiosła. Wzory zostały
opracowane m.in. na podstawie zbiorów zgromadzonych w Muzeum Kultury Materialnej i
Duchowej Bojków w Myczkowie i dokumentacji fotograficznej Izby Regionalnej w Lesku.
Swoją wiedzą podzielili się członkowie Stowarzyszenia Miłośników Olszanicy i Okolic, KGW
oraz wykładowcy z Uniwersytetu Ludowego Rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej.
Powstałe w trakcie warsztatów prace zostały wyeksponowane w restauracji Jadło u Gospy.
Dla turystów była to okazja poznania bieszczadzkiego rękodzieła i tradycyjnego wzornictwa
karpackiego. Zdobione tradycyjnym haftem bojkowskim woreczki zapachowe, do których
wypełnienie zbierały w trakcie warsztatów zielarskich dzieci przebywające na kolonii,
bransoletki koralikowe tkane na krosnach, podstawki z odciskiem rozety karpackiej czy
kompozycje z krepiny mogą zainspirować okolicznych mieszkańców do wytwarzania
lokalnych, regionalnych pamiątek opartych na tradycyjnym rzemiośle i wzornictwie.

Działaniami objęto różne grupy wiekowe – dzieci przebywające na wakacjach, dorosłych
(mieszkańców okolicznych miejscowości), seniorów z Dziennego Domu Opieki prowadzonego
przez Caritas w Myczkowcach, w realizację projektu zostali włączeni także wolontariusze. W
wyniku działań projektowych nastąpił wzrost świadomości kulturowej, integracja społeczna
w kultywowaniu i przekazywaniu tradycji dawnych mieszkańców tych ziem.
Projekt został zrealizowany w ramach Karpackich Inicjatyw Lokalnych finansowanych ze
środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-
2030 za pośrednictwem Stowarzyszenia ProCarpathia dzięki Stowarzyszeniu Etyka & Energia
będącemu Patronem dla grupy nieformalnej o nazwie Bieszczady ART.