Banner Unia Europejska
Home > Dzienny Dom Pomocy w Myczkowcach

Caritas Diecezji Rzeszowskiej, ul. Jana Styki 18, 35-006 Rzeszów, realizuje  projekt Dzienny Dom Pomocy w Myczkowcach i domowe usługi opiekuńcze, nr FEPK.07.18-IP.01-0084/23, w ramach dofinansowania otrzymanego ze środków UE w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027.

Celem projektu Dzienny Dom Pomocy w Myczkowcach i domowe usługi opiekuńcze jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług społ. dla 52 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym osób z niepełnosprawnością oraz przeszkolenie w zakresie pierwszej pomocy i wsparcie w opiece domowej 12 opiekunów faktycznych – czyli osób pełniących funkcje opiekuńcze wobec osób potrzebujących wsparcia – poprzez rozwój środowiskowych form pomocy: Dzienny Dom Pomocy (dla 40 osób) i usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania (dla 12 osób), w zakresie wynikającym z indywidualnej diagnozy, realizowanych w formule deinstytucjonalizacji, na terenie powiatu leskiego, w okresie: 01.01.2024 – 31.12.2026.