Banner Unia Europejska
Home > Projekty > Innowacja społeczna „Sami dla siebie”

Innowacja społeczna „Sami dla siebie”

Umowa o przyznanie grantu: Nr 25/POWER-4.1/UG/2017

w ramach projektu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”

realizowanego przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Warszawie

Do kogo skierowana:

 • do dorosłych osób niepełnosprawnych, zamieszkujących wspólnie z rodzicem/opiekunem
 • 9 osób – uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas w Ropczycach
 • trzy grupy trzy osobowe, jednorodne pod względem płci

Na jaki okres:

 • Od czerwca do listopada 2017 r.
 • Każda grupa będzie mieszkała przez okres dwóch miesięcy
 • Mieszkanie czynne będzie od poniedziałku  od godz.14.30 do piątku do godz. 7.30

Cel:

 • Nauka dbania o siebie i gospodarstwo domowe
 • Samodzielne przyrządzanie posiłków i robienie  zakupów
 • Samodzielne poruszanie się po najbliższej okolicy i korzystanie z komunikacji publicznej

Sposób działania:

 • Działania samopomocowe
 • Wsparcie asystenta
 • Praca z psychologiem

Jeżeli innowacja okaże się skuteczna, będą z niej mogły korzystać dorosłe osoby niepełnosprawne, biorące udział w zajęciach ŚDS, WTZ lub innych instytucjach.

Przetestowaną innowację mogłyby wykorzystać samorządy we współpracy i porozumieniu z jednostkami zajmującymi się opieką i pracą z osobami niepełnosprawnymi.

Powodzenia!