Banner Unia Europejska
Home > Projekty > Praca Rozwój Przyszłość 2

Caritas Diecezji Rzeszowskiej zaprasza do udziału w projekcie „Praca Rozwój Przyszłość 2”

Nr projektu: RPPK.08.01.00-18-0020/21

Okres realizacji projektu: 01.01.2023 – 31.12.2023

Uczestnicy projektu wezmą udział w programie reintegracji społecznej i zawodowej w Centrum Integracji Społecznej w Ropczycach.

Udział w CIS jest bezpłatny !!!

Rekrutacja trwa!

Ilość miejsc ograniczona!

Kto może zostać uczestnikiem zajęć w CIS ?

 • mieszkańcy powiatu ropczycko-sędziszowskiego
 • osoby długotrwale bezrobotne, w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, niepełnosprawne, w wieku aktywności zawodowej osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Co oferujemy?

W ramach zajęć w CIS proponujemy Uczestnikom kompleksowe wsparcie obejmujące:

 • reintegrację społeczną indywidualne i grupowe poradnictwo psychologa, pracownika socjalnego, grupowe poradnictwo prawne
 • reintegrację zawodową indywidualne i grupowe poradnictwo doradcy zawodowego, teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zawodu w jednym z czterech warsztatów:
  • gastronomicznym
  • usługowo-ogrodniczym z florystyką
  • ogólnogospodarczym
  • animacyjno-opiekuńczym z organizacją imprez okolicznościowych

Dlaczego warto zostać Uczestnikiem Centrum Integracji Społecznej?

W ramach udziału w CIS oferujemy:

 • świadczenie integracyjne
 • możliwość odbycia praktyk/kursu zawodowego
 • ubezpieczenie zdrowotne, NNW
 • szkolenie BHP
 • odzież i obuwie robocze
 • badania lekarskie
 • ciepły posiłek
 • zwrot kosztów dojazdu
 • zajęcia ze specjalistami
 • indywidualną ścieżkę kariery
 • przyjazną atmosferę i życzliwość – zaświadczenie potwierdzające zdobyte umiejętności

Osoby zainteresowane udziałem mogą zapisać się na rozmowę pod numerem telefonu:

887 788 606

lub w Centrum Integracji Społecznej w Ropczycach, ul. Sucharskiego 105; 39-100 Ropczyce

Chcesz zdobyć nowy zawód, doświadczenie i poznać nowych ludzi?

Zapraszamy!!! 

Zobacz nas na Facebooku: Centrum Integracji Społecznej w Ropczycach 

Dokumenty do pobrania

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII – Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projektu jest zmniejszenie wykluczenia społecznego 32 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu powiatu ropczycko- sędziszowskiego w okresie 01.01.2023 – 31.12.2023 r., co przyczyni się do łagodzenia barier powodujących oddalenie od rynku pracy ww. osób poprzez uczestnictwo w Centrum Integracji Społecznej.