Banner Unia Europejska
Home > Projekty > „Dzienny Dom Pomocy w Zagorzycach II”

Informacja!

Obecnie trwa rekrutacja do nowego projektu ,,Dzienny Dom Pomocy w Zagorzycach II”. Projekt ten jest skierowany do osób 60+ potrzebujących opieki lub wsparcia w życiu codziennym z powiatu ropczycko-sędziszowskiego.  W dni powszednie od 7:30 do 15:30 w DDP organizowana jest opieka oraz zajęcia terapeutyczne. Zapewniane jest wyżywienie, transport,  wparcie psychologa oraz fizjoterapeuty.  

W załączniku formularz zgłoszeniowy, który wypełniony w formie papierowej , kompletny można składać osobiście lub listownie w Dziennym Domu Pomocy w Zagorzycach 136, 39-126 Zagorzyce od 7:30 do 15:30. Więcej informacji pod numerem telefonu: 887 788 170

https://docs.google.com/document/d/1aBESxcaA3-95yxcNlXwrem-Uo-9drq97/edit?usp=share_link&ouid=109178635218432581382&rtpof=true&sd=true

Informacja

Obecnie trwa rekrutacja do nowego projektu ,,Dzienny Dom Pomocy w Zagorzycach II”. W ramach projektu oferujemy dla 6 osób USŁUGI OPIEKUŃCZE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA.  Usługi te kierowane są do osób 60+ z powiatu ropczycko-sędziszowskiego, które z uwagi na samotność, niepełnosprawność oraz brak możliwości zapewnienia opieki ze strony rodziny w życiu codziennym wymagają opieki lub wsparcia w  funkcjonowaniu oraz wypełnianiu ról społecznych. W załączniku formularz zgłoszeniowy, który wypełniony w formie papierowej , kompletny można składać osobiście lub listownie w Dziennym Domu Pomocy w Zagorzycach 136, 39-126 Zagorzyce od 7:30 do 15:30. Więcej informacji pod numerem telefonu: 887 788 170

https://docs.google.com/document/d/1RtgCa6IquRdHlSE_6aj2ZU7fup13ARtL/edit?usp=share_link&ouid=109178635218432581382&rtpof=true&sd=true