Banner Unia Europejska
Home > Projekty > Sprzęt pomaga w Jaśle i okolicach
odnośnik do strony projektu "sprzęt pomaga"

Projekt „Sprzęt pomaga w Jaśle i okolicach” zakłada utworzenie i funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego w Jaśle.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej i realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VIII – Integracja społeczna, Działanie 8.3 – Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Nr projektu: RPPK.08.03.00-18-0037/21

Okres realizacji: 01.05.2022 – 31.12.2023

Wartość projektu: 1 962 720,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 668 312,00 zł

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych dla co najmniej 200 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które zamieszkują na terenie powiatu jasielskiego oraz gminy Brzostek w powiecie dębickim i gminy Frysztak w powiecie strzyżowskim.

Spodziewane efekty realizacji projektu:

  • zostanie wsparte 285 miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejące po zakończeniu projektu,
  • u 60 uczestników nastąpi poprawa stanu zdrowia,
  • u 120 uczestników nastąpi poprawa komfortu życia,
  • zostanie zakupionych 940 szt. sprzętu.

Więcej informacji na temat projektu i warunków wypożyczenia sprzętu znajdziesz na stronie internetowej: www.caritas.rzeszow.pl/wypozyczalnia/sprzet-pomaga-iii