Banner Unia Europejska
Home > Projekty > Aktywny i Sprawny

Projekt „Aktywny i Sprawny” skierowany jest do osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego. Realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Czas trwania projektu: 01.06.2017 – 30.06.2019

Celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia osób niepełnosprawnych, dzięki nabyciu niezbędnych kompetencji zawodowych, społecznych, osobistych i zdrowotnych będących podstawą do podjęcia aktywności zawodowej.

 


Aktualnie trwa rekrutacja do drugiej edycji projektu.

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca 2018 roku!!!


 

W ramach projektu zaplanowane zostały m.in.:

• indywidualna i grupowa praca z psychologiem

• udział w grupie wsparcia

• porady specjalistów (m.in. doradca zawodowy, psycholog)

• opieka asystenta

• praca nad własnym wizerunkiem

√ fryzjer

√ kosmetyczka

√ wizażysta

• zwiększenie sprawności ruchowej

√ zajęcia z refleksologiem

√ zajęcia na basenie

• zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych

√ kursy zawodowe

√ szkolenia z zakresu obsługi komputera (w tym internetu)

√ praktyki zawodowe

√ staże zawodowe

 

Gwarantujemy:

√ indywidualne podejście do każdego uczestnika

√ racjonalne usprawnienia związane z ograniczeniami

√ kompleksową diagnozę

√ stypendium szkoleniowe, stażowe i za odbywanie praktyk zawodowych

√ zwrot kosztów dojazdu

√ szereg działań wspomagających

√ miłą i życzliwą atmosferę

√ profesjonalne przygotowanie uczestnika do podjęcia aktywności zawodowej

 

Każda z osób będzie mogła wziąć udział w takich rodzajach wsparcia, jakie będą jej potrzebne.


Dokumenty rekrutacyjne

W celu dokonania zgłoszenia do projektu prosimy o wypełnienie poniższej ankiety kwalifikacyjnej. Wypełnienie poniższej ankiety jest konieczne do zatwierdzenia Państwa danych do udziału w projekcie „Aktywny i Sprawny ”.

ANKIETA KWALIFIKACYJNA (pdf)


Biuro projektu:

Rzeszów, ul. Jana Styki 21

tel.17/ 852 16 58

e-mail: aktywnyisprawny@wp.pl

Punkt konsultacyjny:

Ropczyce, ul. Mickiewicza 59

tel. 502 180 375

e-mail: aktywnyisprawny@wp.pl

 

Projekt „Aktywny i Sprawny” realizowany jest w ramach RPO WP 2014-2020

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wartość projektu: 1 522 080 zł. w tym wkład funduszy europejskich: 1 293 768 zł.