Banner Unia Europejska
Home > Projekty > Praca bez barier

Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy

W dniu 25 lutego 2009 r. w Centrum Finansowym przy ul. Puławskiej 15 w Warszawie, odbyła się konferencja inaugurująca projekt pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy”.
Projekt realizowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wspólnie z Caritas Polska, Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji oraz Fundacją Polskich Kawalerów Maltańskich POMOC MALTAŃSKA.
Podczas konferencji głos zabrali przedstawiciele PFRON: Sebastian Szymonik, Dyrektor Generalny, Andrzej Sochaj, Zastępca Prezesa oraz Zofia Kozłowska, Kierownik projektu.
Przedstawili oni doświadczenia PFRON w realizacji projektów z partnerami jak również zaprezentowali jego cel.
W następnej kolejności wystąpili przedstawiciele organizacji partnerskich: Ks. dr Marian Subocz, dyrektor Caritas Polska, Pavlina Suchankova, dyrektor Centrów Integracja, oraz Agnieszka Willenberg, Pełnomocnik Zarządu Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie, którzy przestawili działania organizacji na rzecz osób niepełnosprawnych.
W drugiej części konferencji głos zabrała Pani Paulina Latawiec z Grupy Carrefour, która zaprezentowała doświadczenia Grupy w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością. Kamil Kowalski i Elżbieta Grużlewska zapoznali uczestników z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi i architektonicznymi ułatwiającymi osobom niepełnosprawnym codzienne życie.
Celem projektu jest wsparcie osób z niepełnosprawnością ruchową w wejściu i powrocie na rynek pracy lub kontynuowaniu nauki. Rozwój zindywidualizowanych usług, adekwatnych do zdiagnozowanych potrzeb osób niepełnosprawnych, pozwoli na zaplanowanie właściwego rozwoju zawodowego tych osób.
Świadczone w ramach projektu usługi, pozwolą na upowszechnienie oferty doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy.
– Liczymy, że realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia zatrudnienia osób z niepełnosprawnością ruchową oraz obalenia stereotypowych informacji dotyczących tych osób. Chcemy również doprowadzić do zmian w świadomości samych osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, ale również pracodawców. – powiedziała Ewa Jawasreh, koordynator projektu w Caritas Polska.
Projekt realizowany jest w całym kraju w ośrodkach Caritas, Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji oraz Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich POMOC MALTAŃSKA.
W ramach projektu przygotowano m.in. szkolenia zawodowe oraz konsultacje indywidualne z psychologiem, doradcą zawodowym oraz prawnikiem.
ZAPRASZAMY DO NASZYCH CENTRÓW.
Więcej informacji: www.sprawni.caritas.pl
Więcej informacji O PROJEKCIE: www.pracabezbarier.org