Banner Unia Europejska
Home > Bez kategorii > Poświęcenie nowego Ośrodka Rehabilitacyjnego Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Cmolasie

Jednym z zadań powierzonych Caritas jest troska o ludzi chorych. To zadanie jest realizowane m. in. przez ofertę medycznych zabiegów rehabilitacyjnych, które umożliwiają powrót do dawnej sprawności osobie chorej lub pacjentowi po operacji. O zapotrzebowaniu na rehabilitację świadczy fakt, że średni czas oczekiwania na świadczenie rehabilitacyjne na NFZ w Polsce wynosi 195 dni, a w województwie podkarpackim 172 dni (stan na 1.03.2024r.).

Wychodząc naprzeciw potrzebom ludzi chorych – Caritas Diecezji Rzeszowskiej uruchomiła Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjny w Cmolasie. Mieści się on w budynku, który został poddany gruntownemu remontowi, dostosowaniu do wymogów stawianych przez NFZ oraz wyposażony w niezbędny profesjonalny sprzęt.

2 marca 2024 r. Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjny w Cmolasie został poświęcony. Zebranych gości powitał dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej – ks. Piotr Potyrała, który nawiązał do długiej tradycji dzieł miłosierdzia w Cmolasie, sięgającej XV w. i założonej przez ks. Wojciecha Borowiusza fundacji „Dom dla ubogich”. Uroczystość rozpoczęła Msza św. odprawiona w kaplicy Domu Pomocy Społecznej Caritas w Cmolasie, której przewodniczył ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej Biskup Jan Wątroba. Koncelebransami byli: ks. Lucjan Szumierz, ks. Marek Kędzior, ks. Dominik Kiełb, ks. Piotr Potyrała. W okolicznościowym kazaniu Biskup rzeszowski przypomniał o dwóch obliczach miłosierdzia: jedno – dotyczy Boga, który zawsze czeka na powrót zagubionego człowieka, aby mu z miłością przebaczyć; drugie – to „pomoc i wrażliwość na człowieka w potrzebie.” Podsumowując – Biskup nawiązał do nowo powstałego obiektu Caritas: „Cieszymy się owocami wysiłków dobrych ludzi i każdą inicjatywą ukierunkowaną na to, aby przez czyny miłosierdzia dziękować za okazane nam miłosierdzie oraz aby spieszyć z pomocą tym, którzy jej potrzebują.”

Po zakończonej Mszy św. – jej uczestnicy przeszli do pobliskiego budynku Niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjnego Caritas w Cmolasie, gdzie odbyło się przecięcie wstęgi. Następnie Biskup Jan Wątroba odmówił modlitwę błogosławieństwa i poświęcił pomieszczenia Ośrodka.

Wyrazem wdzięczności wobec dyrektora DPS-u w Cmolasie Zbigniewa Lubery za jego troskę o ludzi starszych, chorych i niepełnosprawnych było przyznanie mu statuetki „Miłosiernego Samarytanina”.