Banner Unia Europejska
Home > Bez kategorii > CARITAS Diecezji Rzeszowskiej poszukuje osoby na stanowisko Główny Księgowy/Główna Księgowa

Główne obowiązki na stanowisku:

– prowadzenie pełnej księgowości organizacji – kościelnej osoby prawnej – zgodnie z obowiązującymi przepisami,  w tym dotyczącymi działalności Podmiotu Leczniczego, obsługą finansową projektów (lokalnych, regionalnych, krajowych i ponadnarodowych), subwencji;

– prowadzenie rachunkowości zarządczej: współtworzenie polityki finansowej organizacji, rekomendowanie optymalizacji finansowej i organizacyjnej (m.in. współtworzenie systemu kontroli wewnętrznej organizacji zgodnie z wewnętrznymi procedurami i przepisami prawa), nadzorowanie procesu budżetowania, sporządzanie budżetów;

– sporządzanie wymaganych przepisami sprawozdań finansowych, konsolidacja sprawozdań;

– kontrola poprawności księgowań, ostateczna kontrola formalno-rachunkowa dokumentów;

–  nadzór nad sporządzaniem deklaracji rozliczeniowych organizacji dla Urzędu Skarbowego, GUS, ZUS;

– zapewnienie właściwego obiegu dokumentów finansowych i księgowych w organizacji;

– monitorowanie zmian w przepisach dotyczących pracy działu księgowości i kadr;

– odpowiedzialność za poprawność dokumentacji finansowej i księgowej w organizacji;

– współpraca z instytucjami zewnętrznymi (GUS, NBP, banki, Urząd Skarbowy);

– organizacja pracy i zarządzanie zespołem księgowo-kadrowym.

Wymagania:

– doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku minimum 3 lata;

– wykształcenie kierunkowe;

 – znajomość oprogramowania pakietu MS Office;

– dobra organizacja pracy własnej;

– dokładność, terminowość i samodzielność w działaniu;

– odpowiedzialność, kreatywność, rzetelna praca i zaangażowanie;

– umiejętność pracy w zespole;

– mile widziana znajomość programu: Księga Handlowa KsH – Varico.

Oferujemy:

– stabilne zatrudnienie;

– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;

– miłą atmosferę pracy.