Home > Akcje > Spotkanie Kapelanów

Spotkanie księży kapelanów
przed XXVI Światowym Dniem Chorego

W dniu 15 stycznia br. w biurze Caritas Diecezji Rzeszowskiej pod przewodnictwem Biskupa Rzeszowskiego odbyło się spotkanie organizacyjne przed  XXVI Światowym Dniem Chorego dla kapelanów szpitali, placówek medycznych, DPS i duszpasterzy WTZ i ŚDS. Zebranych 33 kapłanów powitał dyrektor diecezjalnej Caritas ks. Stanisław Słowik.     

Multimedialne przesłanie  pt. Modele duszpasterstwa szpitalnego wobec postępującej sekularyzacji przekazał ks. dr hab., lek. med. Lucjan Szczepaniak z Krakowa, który należy do Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego (Sercanie). Z wykształcenia jest lekarzem medycyny i teologiem. Pełni obowiązki kapelana szpitalnego w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym  oraz wykładowcy akademickiego bioetyki, etyki lekarskiej oraz medycyny pastoralnej. Autor licznych publikacji naukowych i popularno-naukowych z zakresu etyki katolickiej i deontologii lekarskiej. Bardzo dobrze przyjęty wykład doświadczonego kapelana  był zarazem przestrogą, aby nie ulegać nowoczesnym podpowiedziom, które chcą wprowadzać zmienne prawa ludzkie w miejsce niezmiennego prawa Bożego. Eliminuje się Pana Boga, a mówi się o opiece duchowej, biorąc wzorce z Belgi, Francji czy Holandii. Prelegent jasno podkreślał, że opieka religijna jest zawsze duchową. Po wystąpieniu nastąpiła ożywiona dyskusja.

Podsumowując ją bp Jan Wątroba podziękował  ks. profesorowi za świadectwo przesłania, z którego wynika niezastąpiona rola kapelana wraz z posługą  sakramentalną oraz za polski chrystocentryczny i maryjny model. Pasterz podziękował także za służbę naszych kapelanów, za pełnienie posługi religijnej, za powołanie w powołaniu, za serce i czas i wytrwałość.

Aktualne orędzie Ojca św. omówił ks. Władysław Jagustyn. Następnie ustalono diecezjalny program obchodów Dnia Chorego z centralną uroczystością w sanktuarium Pani Rzeszowa.

Chorzy w szpitalach i medycznych placówkach oraz w parafiach  im posługujący z racji tego dnia otrzymają wizerunek Niepokalanej  Patronki Gorlic z tamtejszej Bazyliki Mniejszej z wyjątkiem Orędzia i Apostolskim Błogosławieństwem Franciszka.

Kapelani 2017 002
Kapelani 2017 003
Kapelani 2017 004
Kapelani 2017 005
Kapelani 2017 010
Kapelani 2017 009
Kapelani 2017 011
Kapelani 2017 012
Kapelani 2017 016
Kapelani 2017 013
Kapelani 2017 015
Kapelani 2017 014
Kapelani 2017 008
Kapelani 2017 006
Kapelani 2017 017
Kapelani 2017 018
Kapelani 2017 001