Home > Akcje > Dzień Chorego na Oddziale Paliatywnym w Rzeszowie

Ks.Bp Edward Białogłowski odwiedził rzeszowskie Hospicjum z okazji Światowego Dnia Chorego. O godz. 11.00 odprawiona została Msza św., której przewodniczył ks.Biskup i ks.Łukasz Ślusarczyk, kapelan oddziału paliatywnego. We Mszy św. uczestniczyli chorzy i ich rodziny, lekarze, pielęgniarki i wolontariusze. Oprawę muzyczną i liturgiczną przygotowała młodzież z III LO.

W homilii ks.Biskup przypomniał objawienia w Lourdes 160 lat temu. Są one nadal aktualne i dodają otuchy i pokrzepienia ludziom chorym i ich opiekunom, bo Maryja Matka niezwłocznie przychodzi do swych dzieci. W nawiązaniu do Orędzia  Papieża Franciszka, ks.Biskup przypomniał też troskę społeczeństwa i oczekiwanie na pozytywne rozwiązanie kwestii służby zdrowia i konkretu reformy, które przyczyniłyby się do uszanowania tych, którzy służą chorym. Pozdrowił też rodziny, które dźwigają krzyż razem z chorymi.

Po Mszy św. Ks. Biskup odwiedził wszystkich chorych przebywających na salach.

dzien-25
sp_hospicjum03_1
sp_hospicjum01_3
dzien-15
dzien-16
dzien-21
dzien-11