Banner Unia Europejska
Home > Akcje > Spotkanie Kapelanów

Spotkanie księży kapelanów
przed XXVI Światowym Dniem Chorego

W dniu 15 stycznia br. w biurze Caritas Diecezji Rzeszowskiej pod przewodnictwem Biskupa Rzeszowskiego odbyło się spotkanie organizacyjne przed  XXVI Światowym Dniem Chorego dla kapelanów szpitali, placówek medycznych, DPS i duszpasterzy WTZ i ŚDS. Zebranych 33 kapłanów powitał dyrektor diecezjalnej Caritas ks. Stanisław Słowik.     

Multimedialne przesłanie  pt. Modele duszpasterstwa szpitalnego wobec postępującej sekularyzacji przekazał ks. dr hab., lek. med. Lucjan Szczepaniak z Krakowa, który należy do Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego (Sercanie). Z wykształcenia jest lekarzem medycyny i teologiem. Pełni obowiązki kapelana szpitalnego w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym  oraz wykładowcy akademickiego bioetyki, etyki lekarskiej oraz medycyny pastoralnej. Autor licznych publikacji naukowych i popularno-naukowych z zakresu etyki katolickiej i deontologii lekarskiej. Bardzo dobrze przyjęty wykład doświadczonego kapelana  był zarazem przestrogą, aby nie ulegać nowoczesnym podpowiedziom, które chcą wprowadzać zmienne prawa ludzkie w miejsce niezmiennego prawa Bożego. Eliminuje się Pana Boga, a mówi się o opiece duchowej, biorąc wzorce z Belgi, Francji czy Holandii. Prelegent jasno podkreślał, że opieka religijna jest zawsze duchową. Po wystąpieniu nastąpiła ożywiona dyskusja.

Podsumowując ją bp Jan Wątroba podziękował  ks. profesorowi za świadectwo przesłania, z którego wynika niezastąpiona rola kapelana wraz z posługą  sakramentalną oraz za polski chrystocentryczny i maryjny model. Pasterz podziękował także za służbę naszych kapelanów, za pełnienie posługi religijnej, za powołanie w powołaniu, za serce i czas i wytrwałość.

Aktualne orędzie Ojca św. omówił ks. Władysław Jagustyn. Następnie ustalono diecezjalny program obchodów Dnia Chorego z centralną uroczystością w sanktuarium Pani Rzeszowa.

Chorzy w szpitalach i medycznych placówkach oraz w parafiach  im posługujący z racji tego dnia otrzymają wizerunek Niepokalanej  Patronki Gorlic z tamtejszej Bazyliki Mniejszej z wyjątkiem Orędzia i Apostolskim Błogosławieństwem Franciszka.

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/virtual/c/caritas-rzeszow/htdocs/wordpress/wp-content/plugins/ultimate-responsive-image-slider/layout.php on line 15

Spotkanie Kapelanów