Banner Unia Europejska
Home > Przetargi > Przetarg – Dostawa sprzętu medycznego

Ogłoszenie o zamówieniu

Caritas Diecezji Rzeszowskiej zaprasza do składania ofert na

Dostawę sprzętu medycznego dla Caritas Diecezji Rzeszowskiej w celu zwiększenia dostępności do usług zdrowotnych poprzez doposażenie 1 i utworzenia 3 nowych wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego.

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w ramach projektu „Sprzęt pomaga” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Wartość szacunkowa zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 209 000 EURO.

Poniżej do pobrania specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (pdf)

Formularz asortymentowo-cenowy do zamówienia na dostawę sprzętu medycznego (pdf)

Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (pdf)


Pytania i odpowiedzi

Poniżej do pobrania zamieszczamy pytania, jakie wpłynęły do Zamawiającego od potencjalnych wykonawców oraz udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi:

Odpowiedzi na pytania – cz. I (pdf)

Odpowiedzi na pytania – cz. II (pdf)

Odpowiedzi na pytania – cz. III (pdf)


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja – pobierz dokument (pdf)