Banner Unia Europejska
Home > Akcje > Śniadanie Wielkanocne

W sobotę 20 kwietnia 2019 roku w przeddzień Zmartwychwstania Pańskiego w Centrum  Charytatywnym w Rzeszowie mieszkańcy schronisk, oraz ubodzy z Miasta Rzeszowa i okolic, w tym korzystający na co dzień z kuchni dla ubogich spotkali się świątecznym stole podczas śniadania wielkanocnego przygotowanego przez pracowników kuchni św. Brata Alberta.

Razem z nimi do stołu zasiedli m.in. Biskup Rzeszowski Jan Wątroba, rektor WSD ks.Paweł Pietrusiak, dyrektorzy Caritas ks.Stanisław Słowik, ks.Władysław Jagustyn, ks.Bogdan Janik, ks. Piotr Potyrała, przedstawiciel Wojewody dr Rafał Czupryk, wiceprezydent Miasta Marek Ustrobiński, przewodniczący Komisji Rodziny Sławomir Gołąb, wicedyrektor MOPS Irena Marszałek, były prezydent Miasta dr inż. Mieczysław Janowski oraz Prezes Rzeszowskiego Towarzystwa św. Brata Alberta Aleksander Zacios. Po odczytaniu Ewangelii biskup poświęcił wielkanocne pokarmy oraz składając życzenia powiedział m. in.:

Zmartwychwstanie niesie wiele nadziei. Dziękujemy Zmartwychwstałemu za obietnice i za miłość. Życzę byśmy pełnymi garściami zaczerpnęli z wielkanocnych darów i z mocą Bożego Ducha podejmowali swoje zadania.

Z racji świąt przekazano potrzebującym z terenu Miasta Rzeszowa, w tym korzystającym no co dzień z kuchni 850 paczek z dofinansowania MOPS Rzeszów.

 

 

 

 

PSS Społem oraz piekarnie i cukiernie wsparły spotkanie pieczywem oraz wyrobami cukierniczymi a kilka restauracji sałatkami.

 

 

 

 

Młodzież SKC z ZSE, VI LO  i SP nr IX pełnili posługę wolontariuszy obsługując stoły, natomiast Klerycy WSD w Rzeszowie ubogacili śniadanie pieśniami Wielkanocnymi.

Link do reportażu w TVP:

 


Zapraszamy do galerii