Banner Unia Europejska
Home > Akcje > Święto Caritas > Pielgrzymka > Pielgrzymka Caritas do Niepokalanowa

17 maja – Warszawa – Świątynia Opatrzności Bożej

17 maja – Warszawa – Muzeum bł. ks.Jerzego Popiełuszki

18 maja – Niepokalanów