Banner Unia Europejska
Home > Akcje > Pomoc ubogim > IV Światowy Dzień Ubogich 2020

15 listopada 2020 r. w XXXIII Niedzielę Zwykłą odbędzie się
IV Światowy Dzień Ubogich pod hasłem: „Wyciągnij rękę do ubogiego” (Syr 7, 32).

 

“Wyciągnij rękę do ubogiego” (Syr 7, 32). Starożytna mądrość postawiła przed nami te słowa jako uświęcony kodeks do wprowadzania w życie. Brzmią one dziś z całą swoją znaczeniową mocą, pomagając nam skoncentrować wzrok na tym, co istotne i przekroczyć barierę obojętności. Ubóstwo ma różne twarze, które domagają się uwagi pod jednym, szczególnym względem: w każdej z nich możemy spotkać Pana Jezusa, który objawił nam, że jest obecny w swoich najmniejszych braciach (por. Mt 25, 40).

zaapelował Ojciec Święty w orędziu na IV Światowy Dzień Ubogich.