Banner Unia Europejska
Home > Akcje > Światowy Dzień Ubogich w Caritas

„Wyciągnij rękę do ubogiego” – tymi słowami papież Franciszek wzywa wszystkich ludzi dobrej woli do okazania pomocy potrzebującym z okazji IV Światowego Dnia Ubogich (15 listopada 2020 r.).

Odpowiadając na ten apel – Caritas Diecezji Rzeszowskiej przygotowała specjalną akcję wsparcia osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej: ubogich, bezdomnych, starszych i samotnych. Ze względu na pandemię – nie można było zorganizować wspólnego spotkania dla potrzebujących. Aby im jednak pomóc – pracownicy i wolontariusze rzeszowskiej Caritas pojechali do tych ubogich i samotnych ludzi, zawożąc im żywność oraz środki czystości i środki dezynfekcji. Ponadto, Caritas Diecezji Rzeszowskiej zakupiła dla kilku najuboższych rodzin węgiel na zimę. To wsparcie trafiło nie tylko do mieszkańców Rzeszowa, ale także do mieszkańców małych, ubogich wiosek.

Sprawne przeprowadzenie tej dużej akcji pomocy stało się możliwe dzięki grupie wolontariatu kryzysowego rzeszowskiej Caritas, do którego włączyli się m. in. Podkarpacki Kurator Oświaty – Pani Małgorzata Rauch, Zarząd Regionu Rzeszowskiego „Solidarności” na czele z Panem Przewodniczącym Romanem Jakimem, studenci Collegium Humanum.