Banner Unia Europejska
Home > Akcje > VI Światowy Dzień Ubogich

W niedzielę 13 listopada 2022 r. – po raz szósty jest obchodzony w całym Kościele Światowy Dzień Ubogich. Mottem tegorocznego Dnia są słowa z Ewangelii według św. Marka: „Chrystus dla was stał się ubogim” (por. 2 Kor 8, 9) . 

Punktem centralnym obchodów Światowego Dnia Ubogich w Caritas Diecezji Rzeszowskiej była Msza św., odprawiona w Centrum Integracji Społecznej w Rzeszowie, obok centrali Caritas. Przewodniczył jej bp Kazimierz Górny, który zwracając się do licznie zgromadzonych wiernych – ubogich, samotnych, bezdomnych, uchodźców – podziękował wszystkim, którzy im pomagają. Natomiast ks. Piotr Potyrała, dyrektor rzeszowskiej Caritas, w kazaniu przywołał przykład św. Jana Kantego, który widząc żebraka mówił: „Jezus idzie.”

Po zakończonej Mszy św. wszyscy uczestnicy mogli spożyć gorący bigos, a czas spotkania umilała grupa muzyczna. Każdy z przybyłych na to spotkanie otrzymał również pakiet z wieloma produktami spożywczymi. Rzeszowska Caritas przygotowała na tę okoliczność 300 takich pakietów.