Banner Unia Europejska
Home > Dzieci > Kolonia polonijna

Wakacyjna forma wypoczynku dla dzieci polskiego pochodzenia była uprzedzona przez program pobytu dzieci poszkodowanych przez wybuch w Czarnobylu.

W pierwszym roku działalności CDR, w lipcu 1992 Caritas przyjęła 80 dzieci. Podobnie było w latach następnych.

Od 1996 roku Caritas co roku w czerwcu (one mają już wakacje) przyjmuje ok. 200 dzieci polskiego pochodzenia z Ukrainy i Białorusi. W następnych latach głównie z Ukrainy. Pobyt w ośrodku w Myczkowcach ubogacają wycieczki po Polsce np. Zakopane, Kraków, Rzeszów. Oczywistym jest fakt, że dzieci zwiedzają zakątki Bieszczadów.

Dzieci przybywały niejednokrotnie bardzo biednie ubrane i bez podstawowych artykułów higienicznych. Wracały zawsze otrzymując konkretne wsparcie rzeczowe.