Banner Unia Europejska
Home > Dzieci > Okno Życia

Otwarcie i poświęcenie OKNA ŻYCIA w Rzeszowie

Otoczmy troską życie!

Każde dziecko jest darem Boga. Dar to trudny niekiedy do przyjęcia, ale zawsze bezcenny. Trzeba najpierw zmienić stosunek do dziecka poczętego. Nawet jeśli pojawiło się ono nieoczekiwanie – mówi się tak: „nieoczekiwanie” – nigdy nie jest intruzem ani agresorem. Jest ludzką osobą.”

                                                                                                                                  Jan Paweł II

25 marca 2009 r. otwarcie OKNA ŻYCIA

„Życzę wam, żebyście dobrze służyły sprawie, którą wam postawił wasz Założyciel, to znaczy sprawie młodej kobiety, sprawie dziewczyny zagubionej. (…) To zadanie musicie sobie postawić na nowo, postawić w kontekście dzisiejszej rzeczywistości”.

Jan Paweł II do Sióstr Sercanek, Kraków 14.08.1991 r.

Pierwsze dziecko w Oknie Życia w Rzeszowie

W dniu 11 maja 2009r. o godz.1440 w Oknie Życia, w placówce Caritas – w Domu Samotnej Matki w Rzeszowie prowadzonym przez Siostry Sercanki złożony został chłopczyk z karteczką, na której napisano datę jego urodzenia.