Banner Unia Europejska
Home > Projekty > Projekt „Dorastanie z Caritas”

28 marca 2023

Możliwość skorzystania z zajęć dodatkowych w ramach Świetlic

Caritas Diecezji Rzeszowskiej informuje o możliwości skorzystania przez  dzieci i młodzież z terenu powiatu ropczycko-sędziszowskiego oraz rzeszowskiego z zajęć dodatkowych w ramach Świetlic Wsparcia Dziennego „Dorastanie z Caritas”

 • w Niedźwiadzie,
 • Ropczycach,
 • Trzcianie
 • Wielopolu Skrzyńskim.

Każda ze Świetlic przeznaczona jest dla 30 dzieci i młodzieży w wieku 8-18 lat. W ramach świetlic prowadzone jest douczanie, zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci i młodzieży, wspólna zabawa i integracja.

Szczegółowych informacji dotyczących uzyskania wsparcia  można uzyskać pod nr tel.:  

 • Świetlica Ropczyce tel  887 788 603
 • Świetlica Trzciana tel.  510 787 074
 • Świetlica Niedźwiada tel.  887 788 601
 • Świetlica Wielopole Skrz. tel. 887 788 602.

10 października 2022

Zachowanie trwałości projektu

Caritas Diecezji Rzeszowskiej informuje o możliwości skorzystania z pomocy i wsparcia w ramach Świetlic Wsparcia Dziennego „Dorastanie z Caritas”

 • w Ropczycach
 • w Niedźwiadzie
 • w Trzcianie
 • w Wielopolu Skrzyńskim

Każda ze Świetlic przeznaczona jest dla 30 dzieci i młodzieży w wieku 8-18 lat. W ramach każdej świetlicy zapewniamy:

 • pomoc w nauce,
 • udział w zajęciach „Świetlicowe podróże małe i duże” oraz „Przyłapani na dobrym słowie/uczynku”
 • wyjazdy do kina i na basen
 • zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania dzieci i młodzieży
 • poczęstunek
 • wspólną zabawę i integrację.

Szczegółowych informacji na temat udzielanego wsparcia można uzyskać pod numerami telefonów:

 • Świetlica Ropczyce – 887 788 603
 • Świetlica Niedźwiada – 887 788 601
 • Świetlica Trzciana – 887 788 605
 • Świetlica Wielopole Skrzyńskie – 887 788 602

Działalność świetlicy w Ropczycach i Niedźwiadzie i Wielopolu Skrzyńskim finansowana jest ze środków Wojewody Podkarpackiego oraz środków Fundacji PGE.

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież w czasie wolnym od zajęć szkolnych!


16 maja 2022

Zachowanie trwałości projektu

Caritas Diecezji Rzeszowskiej informuje o możliwości skorzystania z pomocy i wsparcia w ramach Świetlic Wsparcia Dziennego „Dorastanie z Caritas”

 • w Ropczycach
 • w Niedźwiadzie
 • w Trzcianie
 • w Wielopolu Skrzyńskim

Każda ze Świetlic przeznaczona jest dla 30 dzieci i młodzieży w wieku 9-18 lat. Działania świetlic opierają się na pomocy i wsparciu dzieci i rodzin ze środowisk zagrożonych wykluczeniem. Są miejscem, gdzie dzieci mogą rozwijać swoje zainteresowania i pasje. Zaangażowana w działania kadra służy codzienną pomocą zarówno w nauce jak i radzeniu sobie w różnych sytuacjach społecznych. Uczestnikom świetlic zapewniamy zajęcia dodatkowe oraz poczęstunek.

Szczegółowych informacji na temat udzielanego wsparcia można uzyskać pod numerami telefonów:

 • Świetlica Ropczyce – 887 788 603
 • Świetlica Niedźwiada – 887 788 601
 • Świetlica Trzciana – 887 788 605
 • Świetlica Wielopole Skrzyńskie – 887 788 602

Działalność świetlicy w Ropczycach i Niedźwiadzie finansowana jest ze środków Gminy Ropczyce.

Działalność Świetlicy wsparcia dziennego w Wielopolu Skrzyńskim finansowana jest ze środków gminy Wielopole Skrzyńskie.

Serdecznie zapraszamy!


1 kwietnia 2022

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU

Caritas Diecezji Rzeszowskiej z dniem 31 marca 2021 rok zakończył realizację projektu pt. ”Dorastanie z Caritas” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet VIII. „Integracja społeczna”; Działanie 8.4. „Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”.

Informujemy, iż Świetlice Wsparcia Dziennego „Dorastanie z Caritas” w Niedźwiadzie, Ropczycach, Trzcianie oraz w Wielopolu Skrzyńskim oferują wsparcie i pomoc w wychowaniu 120 dzieci i młodzieży. Każda ze Świetlic przeznaczona jest dla 30 dzieci i młodzieży w wieku 9-18 lat. Działania świetlic opierają się na pomocy i wsparciu dzieci i rodzin ze środowisk zagrożonych wykluczeniem. Są miejscem, gdzie dzieci mogą rozwijać swoje zainteresowania i pasje. Zaangażowana  w działania kadra służy  codzienną pomocą zarówno w nauce jak i radzeniu sobie w różnych  sytuacjach społecznych.


Projekt dla dzieci w świetlicach  jest realizowany w czterech miejscowościach: Ropczyce-Witkowice, Wielopole Skrzyńskie, Niedźwiada oraz w Trzcianie. Świetlice Wsparcia Dziennego oferują pomoc dzieciom w wieku 9-18 lat. Wsparcie to opieka wykwalifikowanych specjalistów, zajęcia dostosowane do indywidualnych potrzeb oraz posiłek. Ponadto organizowane są m.in. zabawy ruchowe, warsztaty plastyczne, zajęcia taneczne, muzyczne, kulinarne, lekcje języka obcego, atrakcyjne wyjazdy (kino, lodowisko, basen) oraz letni wypoczynek.

Rozeznanie cenowe zajęcia kulinarne

Rozeznanie cenowe zajęcia muzyczne

Rozeznanie cenowe zajęcia sportowe

załącznik nr 1_Formularz oferty zajęcia kulinarne

załącznik nr 1_Formularz oferty zajęcia muzyczne

załącznik nr 1_Formularz oferty zajęcia sportowe

Rozeznanie cenowe zajęcia sportowe

załącznik nr 1_Formularz oferty zajęcia sportowe