Home > Caritas Bliźni w Potrzebie

CARITAS BLIŹNI W POTRZEBIE

ul. Jana Styki 21, 35-006 Rzeszów

KRS 0000251723

nr konta: 07 1020 4391 0000 6202 0062 3827

 

CARITAS BLIŹNI W POTRZEBIE

Jest to organizacja pożytku publicznego działająca w ramach Caritas Diecezji Rzeszowskiej, której celem jest, zgodnie z paragrafem 4 jej statutu, „… działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania”.

Jako organizacja pożytku publicznego pozyskujemy środki finansowe od darczyńców głównie z odpisu 1% podatku oraz darowizn finansowych. Środki te w głównej mierze przeznaczamy na finansowanie leczenia osób chorych, które nie są w stanie we własnym zakresie sfinansować pobytu w szpitalu, zakupu drogich leków itp. Przykładowo w 2015 roku ze środków uzyskanych z odpisu 1% podatku było leczonych 60 osób, w tym dofinansowaliśmy kosztowne leczenie za granicą. Pieniądze były również wsparciem w zorganizowaniu wypoczynku dla dzieci z ubogich rodzin, a także pomocą rodzinom wielodzietnym i osobom niepełnosprawnym.

SPOSÓB PRZEKAZANIA 1% PODATKU:

W zeznaniu podatkowym PIT w rubryce „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” należy wpisać nasz nr KRS: 0000251723 oraz deklarowaną kwotę (równowartość 1% należnego podatku dochodowego).