Home > Projekty > Sprzęt pomaga II


Bezpłatna wypożyczalnia sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego prowadzona przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej dla osób niesamodzielnych, które zez względu na stan zdrowia bądź niepełnosprawność wymagają stosowania takiego sprzętu.

Informacje o projekcie


Projekt „Sprzęt pomaga II” zakłada doposażenie oraz funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla osób niesamodzielnych utworzonych w 2017 roku. W ramach projektu funkcjonują cztery wypożyczalnie: w Rzeszowie, Tyczynie, Ropczycach i Cmolasie.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej i realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VIII – Integracja społeczna, Działanie 8.3 – Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Nr projektu: RPPK.08.03.00-18-0019/19

Okres realizacji: 01.01.2020 – 31.12.2022

W ramach projektu zostały utworzone trzy nowe wypożyczalnie sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego w Tyczynie, Ropczycach i Cmolasie. Została również doposażona istniejąca wypożyczalnia sprzętu w Rzeszowie.

Asortyment, którym dysponują wypożyczalnie jest bardzo szeroki tak, aby móc zaspokoić potrzeby osób z różnymi schorzeniami, dysfunkcjami czy niepełnosprawnościami. Są to m. in. łóżka elektryczne, materace przeciwodleżynowe, wózki inwalidzkie, kule, laski, chodziki, podnośniki, pionizatory, koncentratory tlenu, inhalatory, lampy, ciśnieniomierze, ortezy oraz sprzęt do rehabilitacji ruchowej m. in. piłki, rowerki, steppery, wioślarze i in.

DO GÓRY

Kto może skorzystać z projektu


Z usług wypożyczalni mogą skorzystać osoby, które spełniają poniższe warunki:

● są niesamodzielne, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność potrzebują opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej 1 z podstawowych czynności dnia codziennego,
● istnieje u nich konieczność korzystania ze sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego lub wspomagającego,
● zamieszkują w dniu złożenia formularza zgłoszeniowego, na terenie Rzeszowa, pow. jasielskiego, kolbuszowskiego, ropczycko-sędziszowskiego, rzeszowskiego, strzyżowskiego,  lub gminy Brzostek w pow. dębickim.

Niesamodzielność oraz konieczność korzystania ze sprzętu musi zostać potwierdzona przez lekarza na zaświadczeniu, którego wzór można pobrać z naszej strony internetowej lub z wypożyczalni.

Zaświadczenie może wystawić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ, tzw. lekarz rodzinny) lub specjalista.

Z zaświadczeniem lekarskim należy zgłosić się do wypożyczalni w celu wypełnienia formularza zgłoszeniowego. W przypadku, gdy wypożyczalnia posiada aktualnie sprzęt, którym osoba jest zainteresowana możliwe jest od razu podpisanie umowy wypożyczenia.

UWAGA! WAŻNE!

W przypadku, gdy stan zdrowia osoby zainteresowanej wypożyczeniem sprzętu nie pozwala jej osobiście stawić się w wypożyczalni w celu wypełnienia dokumentów i wypożyczenia sprzętu możliwe jest dokonanie tych czynności przez osobę do tego upoważnioną. Wówczas osoba zainteresowana wypożyczeniem sprzętu musi udzielić pisemnego pełnomocnictwa. W przypadku, gdy stan zdrowia uniemożliwia złożenie podpisu pod upoważnieniem należy potwierdzić pełnomocnictwo poprzez złożenie tuszowego odcisku palca z wypisanym obok przez inną osobę imieniem i nazwiskiem osoby udzielającej pełnomocnictwa.

Wzór upoważnienia można pobrać z naszej strony internetowej.

Sprzęt wypożyczany jest na 6 miesięcy z możliwością przedłużenia jeżeli wymagać tego będzie stan zdrowia. Należy wówczas przedłożyć kolejne zaświadczenie lekarskie.

DO GÓRY

Dokumenty do pobrania


REGULAMIN WYPOŻYCZALNI  SPRZĘTU PIELĘGNACYJNEGO, REHABILITACYJNEGO I WSPOMAGAJĄCEGO

Obowiązuje od 01.05.2020 r.
(pdf, 280 kB)

Wersja archiwalna – od 01.01.2020 do 30.04.2020 r. (pdf, 280 kB)

 


WYKAZ SPRZĘTU PIELĘGNACYJNEGO, REHABILITACYJNEGO I WSPOMAGAJĄCEGO

(pdf, 550 kB)


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

(pdf, 280 kB)


ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE

(pdf, 280 kB)


WZÓR UPOWAŻNIENIA

(pdf, 190 kB)


UMOWA WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU PIELĘGNACYJNEGO, REHABILITACYJNEGO I WSPOMAGAJĄCEGO

(pdf, 230 kB)


PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

(pdf, 190 kB)


FORMULARZ SAMOOCENY

(pdf, 190 kB)


OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU – ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

(pdf, 315 kB)OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRZYGOTOWANIE SPRZĘTU

(pdf, 180 kB)


ŁÓŻKO SZPITALNE DITO – INSTRUKCJA OBSŁUGI

(pdf, 1,4 MB)

Instrukcja obsługi elektrycznego łóżka w obudowie drewnianej „DITO”.

DO GÓRY

Adresy wypożyczalni


Wypożyczalnia główna

Rzeszów

ul. Jana Styki 21
35-006 Rzeszów
Telefon: 178-521-658 w.26


Wypożyczalnia w Tyczynie, powiat rzeszowski

Tyczyn

ul. Świętego Krzyża 12
36-020 Tyczyn
Telefon: 665-522-565


Wypożyczalnia w Ropczycach, powiat ropczycko-sędziszowski

Ropczyce

ul. Adama Mickiewicza 59
39-100 Ropczyce
Telefon: 502-180-375


Wypożyczalnia w Cmolasie, powiat kolbuszowski

Cmolas

36-105 Cmolas 273
Telefon: 177-100-147

DO GÓRY